Κυριακή, 27 Απριλίου 2008

RIVER

Etymology of river

River derives from the Latin word rivus (stream, brook), which comes from the ancient Greek reos (flow, stream) and its poetic form rios that gave the Latin rius and riVus

From the same root: riverine, river-bed

In modern Greek: nouns: riax (river) and riaki (small river), roe (flow);
verb: reo (flow, run, stream)

Η λέξη River (ποταμός) προέρχεται από τη Λατινική λέξη rivus (ρυάκι, ποταμός), που με τη σειρά της προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρέος και την ποιητική του μορφή ρείος, που έδωσε το Λατινικό rius και μετά riVus. Σημερινές λέξεις με την ίδια προέλευση είναι ο ρύαξ και το ρυάκι.

reos --> rios --> rius --> riVus --> river

Post: 14.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: