Κυριακή, 4 Μαΐου 2008

LIBERTY, LIBERATE, LIBERATOR, LIBERAL.

Etymology of liberty

The ancient Greek word for the adjective free was elitheros. Its Aeolic form was eliferos (e-lifer-os). The root lifer- became liber- in Latin and it was adopted by several European languages.

From this root: liberty, liberal, liberate, liberation, liberator, liberally, liberality, liberalist, liberalize, libertinism, libertine, libertarian.

In modern Greek:
a) eleftheros: free
b) eleftheria: freedom
c) eleftherono: to liberate, to set free
d) eleftherotis: liberator
e) eleftherotypia: freedom of the press (elefthero + typ-ia):

Από την αρχαία ελληνική λέξη ελύθερος προέρχεται το σημερινό ελεύθερος. Η ρίζα λύθερ- έγινε στα Λατινικά liber- και από αυτήν προήλθαν πλήθος λέξεις σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

e-lifer-os --> liber- --> liberty/liberate

Post: 17.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: