Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

TITLE

Etymology of TITLE

The word TITLE derives from the Latin word titulus, which came from the Greek word titlos (τίτλος; title) from the verb τίω (to honor).

From the same root: titled, titling, entitle, titular

In modern Greek:
α) τίτλος: title, label [titlos]
β) τιτλούχος: titled [titluhos]
γ) τιτλοφορώ: entitle, confer a title on sb [titloforo]
δ) τιτουλάριος: titular, assistant bishop [titularios]

Η λέξη TITLE (τίτλος), προέρχεται από το λατινικό αντίστοιχο titulus, η οποία προέρχεται από την ελληνική λέξη τίτλος από το ρήμα τίω (τιμώ).

τίω -> τίτλος -> titulus -> title
_
Post 28.
_

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: