Σάββατο, 26 Ιουλίου 2008

CALL

Etymology of call

Call derives from the greek verb καλώ (to call; calo)


In modern Greek.

α) καλώ: to call [calo]
β) κάλεσμα:
call, invitation [calesma]
γ) κλήση: call, calling, telephone call [clisi]

Η λέξη call (καλώ, κάλεσμα) προέρχεται από το ελληνικό ρήμα καλέω - καλώ.

καλώ (calo) --> call

Post 37.


Δεν υπάρχουν σχόλια: