Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

LANGUAGE

Etymology of language

The word language came from the Latin lingua (tongue, speech, language) from the verb lingo (to lick), which derives from the Greek verb λείχω (liho; to lick).

From the same root: lingua-, linguo-, linguistics, lingua franca.

In modern Greek.
α) γλείφω: lick [glifo]
β) γλείψιμο: licking [glipsimo]

Η λέξη language (γλώσσα) προήλθε από το Λατινικό lingua (γλώσσα) από το ρήμα lingo (γλείφω), το οποίο με τη σειρά του προήλθε από το μέλλοντα λιχώ του ρήματος λείχω (γλείφω).

λείχω (liho) --> lingo --> lingua --> language.

Post 41.


Δεν υπάρχουν σχόλια: