Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

LIGHT, LUCIDITY, LUCERN

Etymology of light, lucidity and lucern

The word light derices from the Latin lux (light; gen. lucis), which derives from the Greek word λύκη (lyci; the dawn, light)

From the same root: lucidity, lucid, lucern

In modern Greek.

α) λυκόφως: light of the dawn [lycofos]

β) λυκαυγές: shining of the dawn [lycavges]
γ) λύχνος: lucern [lychnos]

Η λέξη light προέρχεται από το Λατινικό lux (φως, γεν. lucis), το οποίο προέρχεται από την ελληνική λέξη λύκη (αυγή, φως).

λύκη (lyci) --> lux (lucis) --> light

Post 43._

Δεν υπάρχουν σχόλια: