Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

SOUND

Etymology of sound
The word sound came from the Latin sonus, which derives from the Greek τόνος (tonos; tone).
_

From the same root: sonic
_
Η λέξη sound (ήχος, θόρυβος, φωνή) προήλθε από το Λατινικό sonus, το οποίο προέρχεται από το Ελληνικό τόνος.
_
Τόνος (tonos) --> tonus --> sonus --> sound
_
Post 44.


_

Δεν υπάρχουν σχόλια: