Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

Etymology of "fall"

Etymology of fall.

The verb fall came from the Latin fallo (fallere), which is a soft form of the Greek verb sfallo (fall, make someone to fall, deceive, make mistake; σφάλλω).


From the same root.
Fallacy, fail, false


In modern Greek
a) sfallo: make a mistake, be wrong mistaken [σφάλλω]
b) sfalma: mistake, error, fault, inaccuracy [σφάλμα]


Το ρήμα fall (πέφτω, υποκύπτω, κλ) προέρχεται από το Λατινικό fallo (fallere), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το Ελληνικό σφάλλω (κυριολ.: κάνω κάποιον να πέσει, ανατρέπω κατά την πάλη).


sfallo (σφάλλω) --> fallo --> fall


Comment.: Others etymologize fallo and fail from the Greek verb filo (I deceive; φηλώ)


Post 68.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια: