Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Εtymology of other and either

Etymology of other and either
Other and either derive from the Greek eter-os (fem: -a. neut: -on; έτερος) meaning the other and the one of two.

From the same root:
The prefix heter- and all the words that use it such as heterodox, heterogeneous etc.
_
In modern Greek
a) heterodoxos: heterodox [ετερόδοξος]
b) heterogenes: heterogeneous [ετερογενής]
_
Οι λέξεις other (ο άλλος)και either (ένας από τους δύο) προέρχονται από το ελληνικός έτερος
_
Post 81.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: