Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Etymology of sick

Etymology of sick
The word sick derives from the Greek sickhos (weak, sick, unwell, having nausea, being detestable; σικχός).


Η λέξη sick προέρχεται από το ελληνικό σικχός (ο μη ευκόλως ευχαριστούμενος, ο ασθενής, ο δύστροπος, ο ρέπων σε ναυτία, σιχαμερός και σιχαινόμενος΄ παρ.: σικχαίνω: σιχαίνομαι, βδελύσσομαι).

Post 83.See also: http://zilote.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!4AB911131313636C!3709&_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: