Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Etymology of exit

Etymology of exit
The verb exit comes from the Latin verb exeo - exitum [come/go out; ex (out)+ eo (go)], which derives from the Greek verb eximi - exite [come/go out; ex(out) + imi (go); έξειμι, έξιτε].

From the same root
English:
itinerate, transit, initial, ambition, issue,
French: itineraire, perir (from L. per-eo), ambition, issu, initial,

In modern Greek (Romeika)
a)
exitirio: certificate of discharge, discharge note [εξιτήριο]

Also from the same root in modern Greek (Romeika).
a) isthmos: isthmus [ισθμός]
b) prositos:
adj easy of access/ of approach, accessible, approachable [προσιτός]
c) itamos:
insolent, bold, audacious [ιταμός]
d) isitirio:
ticket [εισιτήριο]
e) anexitilos:
indelible [ανεξίτηλος]
f) ite:
come [ίτε -Ίτε παίδες Ελλήνων]

Το ρήμα exit προέρχεται από το Λατινικό ρήμα exeo [εξέρχομαι, ex (έξω)+ eo (έρχομαι)], το οποίο προέρχεται από το ρήμα έξειμι (εξέρχομαι, έξω + είμι).

Post 95In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: