Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Etymology of tolerate, tolerance

Etymology of tolerate, tolerance

The verb tolerate comes from the Latin tolero (tolerate, bear, endure, raise), which derives from the Greek verb talao - tlo (tolerate, bear, endure, raise; τλάω -ώ).

From the same root.
English: tolerate, tolerable, tolerant, tolerance, toleration
French: tolerer, tolerable, tolerence, tolerant
Italian: tollerare, tollerabile, tolleranza, tollerante
Spanish: tolerar, tolerable, tolerancia, tolerantismo
German: tolerieren, Toleranz, tolerant, dulden, Duldung , Geduld

In modern Greek (Romeika).
a) tolmi: daring, boldness, audacity [τόλμη]
b) tolmo: dare [τολμώ]
c) tolmiros: daring, bold [τολμηρός]
d) talas: one who suffers, patient, enduring [τάλας]

Το ρήμα tolerate (ανέχομαι) προέρχεται από το Λατινικό tolero (ανέχομαι, υπομένω, καρτερώ), το οποίο προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα τλάω -ώ (ανέχομαι, υπομένω, τολμώ να πράξω κάτι).

Post 94.In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: