Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Etymology of corpus, corps, shear

Origin of corpus, corps, shear
The Latin word corpus derives from the Greek Aeolic form corpos of the word cormos (trunk of a tree), which comes from the verb ceiro (to cut, to clip, to shear; κείρω). The trunk of a tree was called cormos, since the leafs, the branches and the boughs of a tree were cut off from the main body of the tree.


From the same root
English:
corps, corporal, corporation, incorporate, corset, corporality, corporeal, corporealize, corporeity, corpse, corpulence, corpuscle, shear
French: corps, corporel, corporation, corsage, echarper
Italian:
corpo, corporale, corporatione, corsetto
German:
Korper, Korporal, Korps, Korporation, scheren
Spanish:
cuerpo, corporal, corporacion, corse.In modern Greek (Romeika, the language of Romei - Romans/Ρωμηοί)
a) ceiro: cut somebody's hair, barber, shear [κείρω]
b) cormos:
trunk of a tree, torso [κορμός]
c) curevo:
cut somebody's hair, barber [κουρεύω]
d) curio:
barbershop [κουρείο]
e) cerma: coin [κέρμα]


NOTE1: Some etymologize corpus from the Greek word chroos (gen. of chros: body, skin; χρώς). Words from this root in modern Greek: χροιά, χρώμα, χρωστήρας, χρωτίζω, χρωματίζω.

NOTE2: Some etymologize the word shore from the verb shear as the shore devides the land from the sea.

_

Η λέξη corpus (σώμα, συλλογή) προέρχεται από τη λέξη κορμός από το ρήμα κείρω (αποκόπτω, κουρεύω). Από την ίδια ρίζα και το ρήμα shear (κόπτω, κουρεύω).

Post 121._______________________________________________________

Tags within the post: etymology of corpus, etymology of corps, etymology of corporal, etymology of corporation, etymology of incorporate, etymology of corset, etymology of corporality, etymology of corporeal, etymology of corporealize, etymology of corporeity, etymology of corpse, etymology of corpulence, etymology of corpuscle, etymology of shear, origin of corpus, origin of corps, origin of corporal, origin of corporation, origin of incorporate, origin of corset, origin of corporality, origin of corporeal, origin of corporealize, origin of corporeity, origin of corpse, origin of corpulence, origin of corpuscle, origin of shear, etymologie de corps, etymologie de corporel, etymologie de corporation, etymologie de corsage, etymologie de echarper, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια: