Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of fracture, fragile, fragment, fraction, break

Origin of fracture, fragile, fragment, fraction, break.
The word fracture (a breaking of a bone) comes from the latin verb frango/frangere (break), which derives from the Greek verb rig-nimi (break; ρήγ-νυμι) and its root frag- (Fραγ-).

From the same root.
fracture, fragile, fragment, fraction, break, fractional, fractionate, fractionize, fractious, fragility, fragmental, fragmentation
.


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) ragada: crack, crevice [ραγάδα]
b) ragizo: break, crack [ραγίζω]
c) rogmi:
break, crack, fissure [ρωγμή]
d) aragis (a+rag): unbreakable [αρραγής]
e) rakos:
rag, tatter [ράκος]
f) rixi:
rupture [ρήξη]
_


Η λέξη fracture (σπάσιμο, κάταγμα) προέρχεται από το λατινικό ρήμα frango/frangere (σπάω, ρήγνυμι), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό ρήγνυμι και τη ρίζα του Fραγ-.

Post 126.
________________________________________________________________________
Tags within the post: etymology of fracture, etymology of fragile, etymology of fragment, etymology of fraction, etymology of break, etymology of fractional, etymology of fractionate, etymology of fractionize, etymology of fractious, etymology of fragility, etymology of fragmental, etymology of fragmentation, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, etymologie de fracture, origin of fracture, origin of fragile, origin of fragment, origin of fraction, origin of break, origin of fractional, origin of fractionate, origin of fractionize, origin of fractious, origin of fragility, origin of fragmental, origin of fragmentation

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Δεν υπάρχουν σχόλια: