Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of retro

Origin of retro.
The word retro (behind, back) comes from the Latin retro, which, most probably, is derived from the Greek verb eretyo (retyo) (to keep back, suspend; ερητύω).

From the same root:
retro-, re-


Η λέξη retro (πίσω) προέρχεται από το Λατινικό retro, το οποίο πιθανότατα προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα ερητύω (κρατώ πίσω, αναστέλλω, αναχαιτίζω, κρατώ οπίσω από τινος, απομακρύνω απο τι)

Post 124._______________________________________________

Tags within the post: Etymology of retro, etymology of retro-, etymology of re-, etymology of the prefix re-, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of retro, origin of retro-, origin of re-, origin of the prefix re-.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Δεν υπάρχουν σχόλια: