Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of fracture, fragile, fragment, fraction, break

Origin of fracture, fragile, fragment, fraction, break.
The word fracture (a breaking of a bone) comes from the latin verb frango/frangere (break), which derives from the Greek verb rig-nimi (break; ρήγ-νυμι) and its root frag- (Fραγ-).

From the same root.
fracture, fragile, fragment, fraction, break, fractional, fractionate, fractionize, fractious, fragility, fragmental, fragmentation
.


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) ragada: crack, crevice [ραγάδα]
b) ragizo: break, crack [ραγίζω]
c) rogmi:
break, crack, fissure [ρωγμή]
d) aragis (a+rag): unbreakable [αρραγής]
e) rakos:
rag, tatter [ράκος]
f) rixi:
rupture [ρήξη]
_


Η λέξη fracture (σπάσιμο, κάταγμα) προέρχεται από το λατινικό ρήμα frango/frangere (σπάω, ρήγνυμι), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό ρήγνυμι και τη ρίζα του Fραγ-.

Post 126.
________________________________________________________________________
Tags within the post: etymology of fracture, etymology of fragile, etymology of fragment, etymology of fraction, etymology of break, etymology of fractional, etymology of fractionate, etymology of fractionize, etymology of fractious, etymology of fragility, etymology of fragmental, etymology of fragmentation, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, etymologie de fracture, origin of fracture, origin of fragile, origin of fragment, origin of fraction, origin of break, origin of fractional, origin of fractionate, origin of fractionize, origin of fractious, origin of fragility, origin of fragmental, origin of fragmentation

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of glamour

Origin of glamour
The word glamour (magic charm, alluring beauty or charm, a spell affecting the eye, a kind of haze in the air) comes from the Scottish term gramarye (magic, enchantment, spell), an alteration of the English word grammar (any sort of scholarship) from the latin grammatica, which is a transliteration of the Greek word grammatice (grammar; γραμματική).

Note: Others etymologize the Scottish gramarye from the Greek grammarion (gram; weight unit; γραμμάριο).

From the same root.
glamorize, glamorous, grammar, grammatical, grammatic

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) gramma:
letter [γράμμα]
b) grammateas: secretary [γραμματέας]
c) grammatia:
secretariat [γραμματεία]
d) grammatici: grammar [γραμματική]
e) grammaticos:
grammatical [γραμματικός]
f) grammatio: note, bill, bond [γραμμάτιο]
g) grammatocivotio: letter-box [γραμματοκιβώτιο]
h) grammatosimo: stamp [γραμματόσημο]

Η λέξη glamour (γοητεία, θέλγητρο, σαγήνη, γόητρο, λάμψη) προέρχεται από το λατινικό grammatica, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού γραμματική.

Post 125.
____________________________________________________
Tags within the post: etymology of glamorize, etymology of glamorous, etymology of glamour, etymology of grammar, etymology of grammatical, etymology of grammatic, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of glamorize, origin of glamorous, origin of glamour, origin of grammar, origin of grammatical, origin of grammatic.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of retro

Origin of retro.
The word retro (behind, back) comes from the Latin retro, which, most probably, is derived from the Greek verb eretyo (retyo) (to keep back, suspend; ερητύω).

From the same root:
retro-, re-


Η λέξη retro (πίσω) προέρχεται από το Λατινικό retro, το οποίο πιθανότατα προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα ερητύω (κρατώ πίσω, αναστέλλω, αναχαιτίζω, κρατώ οπίσω από τινος, απομακρύνω απο τι)

Post 124._______________________________________________

Tags within the post: Etymology of retro, etymology of retro-, etymology of re-, etymology of the prefix re-, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of retro, origin of retro-, origin of re-, origin of the prefix re-.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of Aretha

Origin of Aretha
The female proper name Aretha derives from the Greek name Arete (Αρετή) meaning "virtue, excellence".

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) arete and Arete (as a female proper name): virtue [Αρετή]

Το όνομα Aretha προέρχεται από το Ελληνικό όνομα Αρετή.Post 123.
________________________________________________
Tags within the post: Etymology of Aretha, Αρετή, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Origin of Aretha.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of Ambrose

Origin of Ambrose
The masculine proper noun Ambrose comes from the Late Latin name Ambrosius (e.g. Saint Ambrosius - 4th century), which is a transliteration of the Greek name Ambrosios (Αμβρόσιος) meaning "immortal" (A+brotos).

From the same root:
Ambrosine, ambrosia, ambrosian

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) ambrosia or better amvrosia: ambrosia [αμβροσία]
b) Ambrosios (Amvrosios): Ambrose [Αμβρόσιος]

Το όνομα Ambrose προέρχεται από το Ελληνικό Αμβρόσιος (αθάνατος, α + βροτός).

Post 122.
______________________________________________

Tags within the post: Etymology of Ambrose, Etymology of Ambrosine, Etymology of ambrosia, Etymology of ambrosian, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of Ambrose, origin of Ambrosine, origin of ambrosia, origin of ambrosian.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/
._