Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Etymology of oval, ovary

Origin of oval, ovary

The word oval comes from the Latin ovalis (egg-shaped, literally of or pertaining to an egg) from ovum (egg), which derives from the Greek Aeolic form oFon (egg; ωFόν) of oon (egg; ωόν ).
.
.
.
In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)

a) ootheque: ovary (oo-theque: lit. collection/library of eggs) [ωοθήκη]

b) oario: ovum [ωάριο]

c) ooides: ovoid, egg-shaped, oval [ωοειδές]
{Gr. ooides --> L. ovoides --> En. ovoid}
.
.
.
From the same root:
ova, ovarian, ovate, ovoid, ovule, ovum
.
___
Η λέξη oval προέρχεται από το λατινικό ovalis (ωοειδής), από το ovum (αβγό), το οποίο προέρχεται από την Αιολική μορφή ωFόν του Ωόν (αβγό).

Post 134.


_______________________________________________________________

tags within the post: etymology of oval, etymology of ovary, etymology of ova, etymology of ovarian, etymology of ovate, etymology of ovoid, etymology of ovule, etymology of ovum, ετυμολογία, ωοειδές, ωάριο, ωοθήκη, προέλευση αγγλικών λέξεων, Ελληνική γλώσσα, etymologia, etymologie, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, cognates, learn Greek fast, learn modern Greek, origin of oval, origin of ovary, origin of ova, origin of ovarian, origin of ovate, origin of ovoid, origin of ovule, origin of ovum.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of fart

Origin of fart
The word fart (a flatus expelled through the anus) comes from the Old English verb fert-en, which, most likely, derives from the ancient Greek verb perd-ome (fart).

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) perdome: fart (v) [πέρδομαι]
b) porde: fart (n) [πορδή]
_


Η λέξη fart (πέρδομαι) προέρχεται από το ελληνικό ρήμα πέρδομαι.

Post 133.
___

http://dictionary.reference.com/browse/fart

In wordpress:
http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of trophy, trope

Origin of trophy, trope
The word trophy (a prize of war) comes from the Latin trophæum (a sign of victory), originally tropæum, which is a transliteration of the Greek tropaion (monument of an enemy's defeat) from neut. of adj. tropaios (of defeat) from trope (a rout) originally "a turning" (of the enemy).


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) tropeo: trophy [τρόπαιο]
b) trope: change, turn [τροπή]


From the same root:
English: trope
French: trophee, trope, tropologie
Italian: trofeo, tropo, tropologia
Spanish: trofeo, tropo, tropologia
German: Trophae, Trope
.
.
.
Η λέξη trophy (τρόπαιο) προέρχεται από το Λατινικό trophæum (αρχικά tropæum), το οποίο αποτελεί μεταγραφεί του Ελληνικού τρόπαιον.
.

Post 132.
___


_______________________________________________________________
tags within the post: etymology of trophy, etymology of trope, etymologie de trophee, etymologie de trope, etymologie de tropologie, etymologia de trofeo, etymologia de tropo, etymologia de tropologia, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, origin of trophy, trope, origine de trophee, origine de trope, origine de tropologie, origine de trofeo, origine de tropo, origine de tropologia
link: http://www.etymonline.com/index.php?search=trophy&searchmode=none
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Etymology of Basil

Origin of Basil.
The male proper name Basil is a transliteration of the Greek name Basilios, which derives from the word basileus (better pronounced as vasileus), which means king (βασιλεύς).


The etymology of basileus is controversial. Most probably it consists of two words: (a) bas- (base; from the verb veno (βαίνω): go, move ahead - from which also comes the latin verb venire-) and (b) leus (leos -λεώς-: people - from which also comes the English word leity). So basileus (king) literally means the one who is based on the people*.Saint Basil the Great (330-379) was archibishop of Caesarea in Cappadocia and one of the fathers of the Christian church.


Icon of Saint Basil the Great.

.The name Basil was also borne by two Roman emperors, namely Basil I (867 -886) and Basil II (976-1025).
.
.

Other forms of the name:
Basile, Basilic, Basilides, Basiliki (fem), Basileios, Basilie, Basilio, Basilius, Bazeel, Bazeelius, Bazil, Bazyli, Vasile, Vasileos, Vasili, Vasiliki (fem), Vasilije, Vasilios, Vasilis, Vasilius, Vasilus, Vasily, Vassilij, Vassily, Wassily.


From the same root:
English:
basil (the herb), basilica, basilic.
French:
Basile, basilique, basilic
Italian: Basilio, basilica, basilico
Spanish:
Basilio, basilica
German: Basilius, Basilika, Basilikum


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) Basilios: Basil [Βασίλειος] .......................................... (better pronounced as Vasilios)
b) basilia: reign, royalty, kingship [βασιλεία] ............. (vasilia)
c) basilio: kindom [βασίλειο] .................................... (vasilio)
d) basilevo: reign, rule (over) [βασιλεύω] ................... (vasilevo)
e) basilias: king [βασιλιάς] ....................................... (vasilias)
f) basilissa: queen [βασίλισσα] .................................. (vasilissa)
g) basilicos: basil (herb) [βασιλικός] ........................... (vasilicos)

___

Το όνομα Basil προέρχεται από το ελληνικό όνομα Βασίλειος, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το βασιλεύς.

Post: 131.
*: some say that basileus literally means the one that leads the people.

__________________________________________________________________

Tags within the post: etymology of Basil, etymology of basil, etymology of basilica, etymology of basilic, etymology of Basile, etymology of Basilic, etymology of Basilides, etymology of Basiliki, Basileios, etymology of Basilie, etymology of Basilio, etymology of Basilius, etymology of Bazeel, etymology of Bazeelius, etymology of Bazil, etymology of Bazyli, etymology of Vasile, etymology of Vasileos, etymology of Vasili, etymology of Vasiliki, etymology of Vasilije, etymology of Vasilios, etymology of Vasilis, etymology of Vasilius, etymology of Vasilus, etymology of Vasily, etymology of Vassilij, etymology of Vassily, etymology of Wassily, etymologia, etymologie, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, origin of Basil, origin of basil, origin of basilica, origin of basilic, origin of Basile, origin of Basilic, origin of Basilides, origin of Basiliki, origin , origin of Basilie, origin of Basilio, origin of Basilius, origin of Bazeel, origin of Bazeelius, origin of Bazil, origin of Bazyli, origin of Vasile, origin of Vasileos, origin of Vasili, origin of Vasiliki, origin of Vasilije, origin of Vasilios, origin of Vasilis, origin of Vasilius, origin of Vasilus, origin of Vasily, origin of Vassilij, origin of Vassily, origin of Wassily
In wordpress:
http://ewonago.wordpress.com/

._