Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Etymology of chop (shift quickly)

Origin of the word chop (shift quickly)
The word chop (shift quickly) comes from the old English ceapian (to bargain) from the Latin caupo from the Greek cape (see etymology of cheap).
.
.


Post 167.

Δεν υπάρχουν σχόλια: