Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Etymology of chop (to cut)

Origin of the word chop (to cut)
Τhe word chop (to cut) comes from the old French coper (to cut, cut off), which, most probably, is derived from the Greek verb copto (to cut; Gr: κόπτω).

In modern Greek (Romeika):
a) copto or covo: to cut [Gr.: κόπτω or κόβω]
b) copi: cutting [Gr.: κοπή]

Post 168

Δεν υπάρχουν σχόλια: