Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Etymology of mariner

Mariner comes from the old French marinier, from the Latin marinus (fem. marina) [of the sea], from mare (gen. maris) [sea], which, most likely, comes from the Greek stem-word myra (sea), from myro [flow, drip; Gr: μύρω]. See also post 193 "etymology of myriad" here.
.
In modern Greek (Romeika):
a) plemyra:
over-flow, flood [Gr: πλημμύρα] (pleion+myra);
b) almyra: saltiness, lt. salt of the sea (als+myra); [Gr: αλμύρα]
c) almyrici: small tree near the sea (genus Tamarix, salt cedar); [Gr: αλμυρίκι]
.
__________________________ Post 194. ________________________
.Δεν υπάρχουν σχόλια: