Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Etymology of gum

The word gum (resin), comes from the Old French gome "(medicinal) gum, resin," from the Latin cummi, a transliteration of the Greek commi [gum; Gr: κόμμι]. As a shortened form of chewing gum, first attested 1842 in American English.

In modern Greek:
a) gomma: gum, ruber, eraser [Gr: γόμμα]


OED 
_______________________ Post 232.  _______________

Δεν υπάρχουν σχόλια: