Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Etymology of camera


The word camera (a device that records and stores images; vaulted building), comes from the Latin camera (vaulted room), which is a transliteration of the Greek word camara (a vault, arched roof or ceiling, vaulted chamber; room). The word was also used as a short for camera obscura (dark chamber; a black box with a lens that could project images of external objects), and thus it became the word for "picture-taking device".
.
In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) camera: camera [Gr: κάμερα; loanword]
b) camara: arch, arcade [Gr: καμάρα]
c) camara: room [Gr: κάμαρα]
d) camariera: chambermaid [Gr: καμαριέρα]
e) camarini: dressing room, green room [Gr: καμαρίνι]

______________________ Post 218. ______________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: