Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Etymology of comb

Origin of comb
The word comb (toothed implement for straightening the hair) comes from the old Germanic kamb, which is related to the Greek gomfos (big sphenoid nail used in shipbuilding; γόμφος)

In modern Greek:a) gomfios: molar, grinter (γομφίος)

OED

Η λέξη comb (χτένα) σχετίζεται με την αρχαία ελληνική λέξη γομφός (μεγάλου μεγέθους σφηνοειδές καρφί από μέταλλο ή ξύλο κατάλληλο για τη ναυπήγηση πλοίων, κάθε είδος συνδέσεως). Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο γομφίος.


______________________ Post 119. ____________
Tags within the post: etymology of comb, origin of comb, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Etymology of Angel, Angelina, Angie

Origin of Angel, Angelina, Angie.
The word angel along with the proper name Angel is a transliteration of the Greek proper name Angelos from angelos (angel, messenger, the one who announce, who report something;).

Other forms of the name:Angela, Angelia, Angelica, Angelina, Angelle, Angie

In modern Greek:
a) Angelos: Angel [Άγγελος]
b) Angela: Angela [Αγγέλα]
c) angelos: angel [άγγελος]
c) angelia: news, message, notice [αγγελία]

_________________________ Post 117.______________
Tags within the post: etymology of Angela, etymology of Angel, etymology of Angelia, etymology of Angelica, etymology of Angelina, etymology of Angelle, etymology of Angie, origin of Angela, origin of Angel, origin of Angelia, origin of Angelica, origin of Angelina, origin of Angelle, origin of Angie, etymology of proper names, origin of proper names