Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of fracture, fragile, fragment, fraction, break

Origin of fracture, fragile, fragment, fraction, break.
The word fracture (a breaking of a bone) comes from the latin verb frango/frangere (break), which derives from the Greek verb rig-nimi (break; ρήγ-νυμι) and its root frag- (Fραγ-).

From the same root.
fracture, fragile, fragment, fraction, break, fractional, fractionate, fractionize, fractious, fragility, fragmental, fragmentation
.


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) ragada: crack, crevice [ραγάδα]
b) ragizo: break, crack [ραγίζω]
c) rogmi:
break, crack, fissure [ρωγμή]
d) aragis (a+rag): unbreakable [αρραγής]
e) rakos:
rag, tatter [ράκος]
f) rixi:
rupture [ρήξη]
_


Η λέξη fracture (σπάσιμο, κάταγμα) προέρχεται από το λατινικό ρήμα frango/frangere (σπάω, ρήγνυμι), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό ρήγνυμι και τη ρίζα του Fραγ-.

Post 126.
________________________________________________________________________
Tags within the post: etymology of fracture, etymology of fragile, etymology of fragment, etymology of fraction, etymology of break, etymology of fractional, etymology of fractionate, etymology of fractionize, etymology of fractious, etymology of fragility, etymology of fragmental, etymology of fragmentation, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, etymologie de fracture, origin of fracture, origin of fragile, origin of fragment, origin of fraction, origin of break, origin of fractional, origin of fractionate, origin of fractionize, origin of fractious, origin of fragility, origin of fragmental, origin of fragmentation

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of glamour

Origin of glamour
The word glamour (magic charm, alluring beauty or charm, a spell affecting the eye, a kind of haze in the air) comes from the Scottish term gramarye (magic, enchantment, spell), an alteration of the English word grammar (any sort of scholarship) from the latin grammatica, which is a transliteration of the Greek word grammatice (grammar; γραμματική).

Note: Others etymologize the Scottish gramarye from the Greek grammarion (gram; weight unit; γραμμάριο).

From the same root.
glamorize, glamorous, grammar, grammatical, grammatic

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) gramma:
letter [γράμμα]
b) grammateas: secretary [γραμματέας]
c) grammatia:
secretariat [γραμματεία]
d) grammatici: grammar [γραμματική]
e) grammaticos:
grammatical [γραμματικός]
f) grammatio: note, bill, bond [γραμμάτιο]
g) grammatocivotio: letter-box [γραμματοκιβώτιο]
h) grammatosimo: stamp [γραμματόσημο]

Η λέξη glamour (γοητεία, θέλγητρο, σαγήνη, γόητρο, λάμψη) προέρχεται από το λατινικό grammatica, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού γραμματική.

Post 125.
____________________________________________________
Tags within the post: etymology of glamorize, etymology of glamorous, etymology of glamour, etymology of grammar, etymology of grammatical, etymology of grammatic, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of glamorize, origin of glamorous, origin of glamour, origin of grammar, origin of grammatical, origin of grammatic.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of retro

Origin of retro.
The word retro (behind, back) comes from the Latin retro, which, most probably, is derived from the Greek verb eretyo (retyo) (to keep back, suspend; ερητύω).

From the same root:
retro-, re-


Η λέξη retro (πίσω) προέρχεται από το Λατινικό retro, το οποίο πιθανότατα προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα ερητύω (κρατώ πίσω, αναστέλλω, αναχαιτίζω, κρατώ οπίσω από τινος, απομακρύνω απο τι)

Post 124._______________________________________________

Tags within the post: Etymology of retro, etymology of retro-, etymology of re-, etymology of the prefix re-, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of retro, origin of retro-, origin of re-, origin of the prefix re-.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of Aretha

Origin of Aretha
The female proper name Aretha derives from the Greek name Arete (Αρετή) meaning "virtue, excellence".

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) arete and Arete (as a female proper name): virtue [Αρετή]

Το όνομα Aretha προέρχεται από το Ελληνικό όνομα Αρετή.Post 123.
________________________________________________
Tags within the post: Etymology of Aretha, Αρετή, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Origin of Aretha.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Etymology of Ambrose

Origin of Ambrose
The masculine proper noun Ambrose comes from the Late Latin name Ambrosius (e.g. Saint Ambrosius - 4th century), which is a transliteration of the Greek name Ambrosios (Αμβρόσιος) meaning "immortal" (A+brotos).

From the same root:
Ambrosine, ambrosia, ambrosian

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) ambrosia or better amvrosia: ambrosia [αμβροσία]
b) Ambrosios (Amvrosios): Ambrose [Αμβρόσιος]

Το όνομα Ambrose προέρχεται από το Ελληνικό Αμβρόσιος (αθάνατος, α + βροτός).

Post 122.
______________________________________________

Tags within the post: Etymology of Ambrose, Etymology of Ambrosine, Etymology of ambrosia, Etymology of ambrosian, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of Ambrose, origin of Ambrosine, origin of ambrosia, origin of ambrosian.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/
._

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Etymology of corpus, corps, shear

Origin of corpus, corps, shear
The Latin word corpus derives from the Greek Aeolic form corpos of the word cormos (trunk of a tree), which comes from the verb ceiro (to cut, to clip, to shear; κείρω). The trunk of a tree was called cormos, since the leafs, the branches and the boughs of a tree were cut off from the main body of the tree.


From the same root
English:
corps, corporal, corporation, incorporate, corset, corporality, corporeal, corporealize, corporeity, corpse, corpulence, corpuscle, shear
French: corps, corporel, corporation, corsage, echarper
Italian:
corpo, corporale, corporatione, corsetto
German:
Korper, Korporal, Korps, Korporation, scheren
Spanish:
cuerpo, corporal, corporacion, corse.In modern Greek (Romeika, the language of Romei - Romans/Ρωμηοί)
a) ceiro: cut somebody's hair, barber, shear [κείρω]
b) cormos:
trunk of a tree, torso [κορμός]
c) curevo:
cut somebody's hair, barber [κουρεύω]
d) curio:
barbershop [κουρείο]
e) cerma: coin [κέρμα]


NOTE1: Some etymologize corpus from the Greek word chroos (gen. of chros: body, skin; χρώς). Words from this root in modern Greek: χροιά, χρώμα, χρωστήρας, χρωτίζω, χρωματίζω.

NOTE2: Some etymologize the word shore from the verb shear as the shore devides the land from the sea.

_

Η λέξη corpus (σώμα, συλλογή) προέρχεται από τη λέξη κορμός από το ρήμα κείρω (αποκόπτω, κουρεύω). Από την ίδια ρίζα και το ρήμα shear (κόπτω, κουρεύω).

Post 121._______________________________________________________

Tags within the post: etymology of corpus, etymology of corps, etymology of corporal, etymology of corporation, etymology of incorporate, etymology of corset, etymology of corporality, etymology of corporeal, etymology of corporealize, etymology of corporeity, etymology of corpse, etymology of corpulence, etymology of corpuscle, etymology of shear, origin of corpus, origin of corps, origin of corporal, origin of corporation, origin of incorporate, origin of corset, origin of corporality, origin of corporeal, origin of corporealize, origin of corporeity, origin of corpse, origin of corpulence, origin of corpuscle, origin of shear, etymologie de corps, etymologie de corporel, etymologie de corporation, etymologie de corsage, etymologie de echarper, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Etymology of rural, room

Origin of rural, room
Rural comes from the Latin ruralis (of the countryside) from rus (gen. ruris; open land, country), which derives from the Greek arura (arable land) from the verb aroo (cultivate, farm, plough).

From the same root.
English:
arable, room, rustic, rustication
French:
rural, rustique, rusticite, rustre
Italian:
rurale, rustico, rusticita

In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans)
a) arureos: big rat, field-mouse [αρουραίος]

Η λέξη rural (αγροτικός) προέρχεται από το Λατινικό ruralis από το rus (γεν. ruris; γή, εξοχή, ανοικτός χώρος), το οποίο προέρχεται από το ελληνικό άρουρα (καλλιεργήσιμη γη) από το ρήμα αρόω (οργώνω, καλλιεργώ). Από την ίδια ρίζα: άροτρο και άροσις. Γνωστή είναι και η φράση του Αχιλλέα: ¨εγενόμην άχθος αρούρης".

Post 120.


______________________________________________

Tags within the post: etymology of rural, etymology of arable, etymology of room, etymology of rustic, etymology of rustication, origin of rural, origin of arable, origin of room, origin of rustic, origin of rustication, etymologie de rural, etymologie de rustique, etymologie de rusticite, etymologie de rustre, etymologie, origine de rural, origine de rustique, origine de rusticite, origine de rustre, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Etymology of comb

Origin of comb
The word comb (toothed implement for straightening the hair) comes from the old Germanic kamb, which derives from the ancient greek word gomfos (big sphenoid nail used in shipbuilding; γόμφος)

In modern Greek (Romeika)
a) gomfios:
molar, grinter (γομφίος)
b) gofos:
hip (γοφός)

Η λέξη comb (χτένα) προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη γομφός (μεγάλου μεγέθους σφηνοειδές καρφί από μέταλλο ή ξύλο κατάλληλο για τη ναυπήγηση πλοίων, κάθε είδος συνδέσεως). Από την ίδια ρίζα προέρχoνται ο γομφίος και ο γοφός.

Post 119.
________________________________________________
Tags within the post: etymology of comb, origin of comb, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

http://www.etymonline.com/index.php?search=comb&searchmode=none
http://omileiteeuropaika.blogspot.com/


_

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Etymology of plagiarism

Origin of plagiarism
Plagiarism is the use of the work (usually the language and thoughts) of another author without mentioning the original source. The word comes from the Latin plagiarius (kidnapper, literary thief) from plagium (kidnapping), which derives from the Greek plagios (one who acts indirectly, oblique, devious; πλάγιος).

From the same root.
plagiarist, plagiary, plagiarize

In modern Greek (Romeika)
a) plagios: one who acts indirectly, oblique, devious, indirect [πλάγιος]

Η λέξη plagiarism (λογοκλοπή, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας) προέρχεται από το Λατινικό plagiarius (απαγωγέας, λογοκλόπος) από το plagium, το οποίο προέρχεται από το ελληνικό πλάγιος.

Post 118.


______________________________________________

Tags within the post: etymology of plagiarize, etymology of plagiarism, etymology of plagiarist, etymology of plagiary, origin of plagiarize, origin of plagiarism, origin of plagiarist, origin of plagiary, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Etymology of Angel, Angelina, Angie

Origin of Angel, Angelina, Angie.
The word angel along with the proper name Angel is a transliteration of the Greek proper name Angelos from angelos (angel, messenger, the one who announce, who report something;).

Other forms of the name:
Angela, Angelia, Angelica, Angelina, Angelle, Angie

In modern Greek (Romeika):
a) Angelos: Angel [Άγγελος]
b) Angela: Angela [Αγγέλα]
c) angelos: angel [άγγελος]
c) angelia: news, message, notice [αγγελία]
________________
Tags within the post: etymology of Angela, etymology of Angel, etymology of Angelia, etymology of Angelica, etymology of Angelina, etymology of Angelle, etymology of Angie, origin of Angela, origin of Angel, origin of Angelia, origin of Angelica, origin of Angelina, origin of Angelle, origin of Angie, etymology of proper names, origin of proper names

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Etymology of elect, neglect, collect, sellect

Origin of election
The word election (e-lec-tion) is directly derived from the Latin verb eligere (to choose, select, etc) from the root word lego (to gather, to collect, to choose, to pick out etc), which is a transliteration of the Greek verb lego (to collect, to choose, to say etc) and the prefix ex- from the Greek prefix ek- (out of, from).


From the same root.

English:
neglect, collect, sellect, lecture, lecturer, lector, elective, elector, electorate, elective, eligible. elite, elegance

French: elire, electeur, electoral, election, electif, eligible, elite, elegance

Italian: eleggere, elettore, elettorable, elettorato, elettivo, eletta, eleganza

Spanish: elegir, elector, electorado, eleccion, elegible, elegancia

German: Elite, elegant, Eleganz
.
.

In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans)
a) eklego:
elect [εκλέγω]
b) syllego:
collect [συλλέγω]
c) epilego: select [επιλέγω]
d) ekloges:
elections [εκλογές]
e) elit:
elite [ελίτ]
f) eklectos:
the elect, the elite [εκλεκτος]
g) ekleximos: eligible [εκλέξιμος]
h) eklektoras: elector [εκλέκτορας]
i) lectoras: lecturer [λέκτορας]
and many others
.
.
Η λέξη election (εκλογή) προέρχεται από το λατινικό eligere (επιλέγω, συλλέγω) που προέρχεται από το ελληνικό εκλέγω.

Post 116
___


__________________________________________________________

Tags within the post: etymology of election, etymology of neglect, etymology of collect, etymology of sellect, etymology of lecture, etymology of lecturer, etymology of lector, etymology of elective, etymology of elector, etymology of electorate, etymology of elective, etymology of eligible, etymology of elite, etymology of elegance, etymologie de elire, etymologie de electeur, etymologie de electoral, etymologie de election, electif, etymologie de eligible, etymologie de elite, etymologie de elegance, etimologia de eleggere, etimologia de elettore, etimologia de elettorable, etimologia de elettorato, etimologia de elettivo, etimologia de eletta, etimologia de eleganza, etimologia de elegir, etimologia de elector, etimologia de electorado, etimologia de eleccion, etimologia de elegible, etimologia de elegancia, Etymologie der Elite, Etymologie der elegant, Etymologie der Eleganz, origin of election, origin of neglect, origin of collect, origin of sellect, origin of lecture, origin of lecturer, origin of lector, origin of elective, origin of elector, origin of electorate, origin of elective, origin of eligible, origin of elite, origin of elegance, learn, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, origine de elire, origine de electeur, origine de electoral, origine de election, origine de electif, origine de eligible, origine de elite, origine de elegance, origine de eleggere, origine de elettore, origine de elettorable, origine de elettorato, origine de elettivo, origine de eletta, origine de eleganza, origen de elegir, origen de elector, origen de electorado, origen de eleccion, origen de elegible, origen de elegancia, origin Elite, origin elegant, origin Eleganz

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Etymology of tomb

Origin of tomb
Tomb comes from the latin tomba, which derives from the Greek tymbos (tomb, tumulus, grave; τύμβος)


From the same root
English: tump
French: tombe, tombal, tombeau, tomber
Italic: tomba, tombare, tombola
Spanish: tumba, tumbal, tumbo, tumbar, tumbado
German: Tumba


In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans)
a) tymbos (or better tymvos): tomb [τύμβος]Η λέξη tomb (τάφος, μνήμα) προέρχεται από το λατινικό tomba (τάφος, τύμβος), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού τύμβος.
_______________

Post 115.

_______________________________________________________

Tags within the post: etymology of tomb, etymology of tump, etymologie de tombe, etymologie de tombal, etymologie de tombeau, etymologie de tomber, etymologia de tomba, etymologia de tombare, etymologia de tombola, etymologia de tumba, etymologia de tumbal, etymologia de tumbo, etymologia de tumbar, etymologia de tumbado, Etymologie der Tumba, etymology of Latin words, etymology of English, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, τύμβος, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, origin of tomb, origin of tump, origine de tombe, origine de tombal, origine de tombeau, origine de tomber, origine de tomba, origine de origine , origine de tombola, origine de tumba, origine de tumbal, origen de tumbo, origen de tumbar, origen de tumbado, origin Tumba,
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


Etymology of turn, tourism, attorney, tornado, torch

Origin of turn, tourism, attorney, tornado, torch

The verb turn (to rotate, revolve), comes from the latin tornare (turn on a lathe) from tornus (lathe), which is a transliteration of the Greek tornos (lathe; τόρνος).
.
.

From the same root.

English: turn, turner, torment, torch, tourism, tourist, tour, tourer, attorney, tornado

French: tour, tourisme, touriste, touret, alentour, tourillon, tourner, tournant, tourne, tournee, tornade, tournailler, tournoi, contour

Italian: turno, contorni, turismo, turista, tornare, torno, tornitura, torneocontorno

Spanish: turno, torna, contorno, turismo, turista, torno, tornilla, tornear, tornar, tornada, torneador, tornado, tornillo, torneo, contorno

German: Tour, Tourism, Tourist, turnen, Turnen, Turnplatz, Turnier, Kontur

.
.

In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans).
a) tornos: lathe [τόρνος]
b) tornaro: turn [τόρνάρω]
c) torneftis: turner [τορνευτής]
d) tourismos: tourism (loan from English/French) [τουρισμός]
e) touristas: tourist (loan from English/French)[τουρίστας]
f) tourne: tour (loan from English/French) [τουρ]
.
.

Το ρήμα turn (στρέφω, γυρίζω) προέρχεται από το λατινικό ρήμα tornare από το tornus (τόρνος), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού τόρνος. Από την ίδια ρίζα προέρχονται και τα: tourism (τουρισμός), tour (περιοδία), attorney (δικηγόρος, πληρεξούσιος), tornado (τυφώνας), torch (δάδα).


Post 114.
Γαλλικά:

tour:περιστροφή, περιοδεία,

tourisme: περιήγηση ,

touriste: τουρίστας, περιηγητής ,

touret: τροχίσκος,

alentour: πέριξ ,

tourillon: στροφεύς,

tourner: περιστρέφω, γυρίζω,

tournant: δίνη, καμπή,

tourne: τορνευτός,

tournee: τουρνέ, περιοδεία,

tornade: τυφών,

tournailler: περιτρίγυρίζω,

tournoi: τουρνουά, αθλητικός αγώνας,

contour: περίβολος

___________________________________________________________

Tags within the post: etymology of turn, etymology of turner, etymology of torment, etymology of torch, etymology of tourism, etymology of tourist, etymology of tour, etymology of tourer, etymology of attorney, etymology of tornado, etymologie de tour, etymologie de tourisme, etymologie de touriste, etymologie de touret, etymologie de alentour, etymologie de tourillon, etymologie de tourner, etymologie de tournant, etymologie de tourne, etymologie de tournee, tornade, etymologie de tournailler, etymologie de tournoi, etymologie de contour, etymologia de turno, etymologia de contorni, etymologia de turismo, etymologia de turista, etymologia de tornare, etymologia de torno, etymologia de tornitura, etymologia de torneo, etymologia de contorno, etymologia de turno, etymologia de torna, etymologia de contorno, etymologia de turismo, etymologia de turista, etymologia de torno, etymologia de tornilla, etymologia de tornear, etymologia de tornar, etymologia de tornada, etymologia de torneador, etymologia de tornado, etymologia de tornillo, etymologia de torneo, etymologia de contorno, Etymologie der Tour, Etymologie der Tourism, Etymologie der Tourist, Etymologie der turnen, Etymologie der Turnen, Etymologie der Turnplatz, Etymologie der Turnier, Etymologie der Kontur, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, etymology of English words, Etymology of Latin words, origin of Latin words, ortigin of English words, ετυμολογία του τόρνος, ετυμολογία του τορνευτής, ετυμολογία του τουρισμός, ετυμολογία του τουρίστας, ετυμολογία του τουρ, ετυμολογία του τουρνουά, προέλευση του τόρνος, προέλευση του τορνευτής, προέλευση του τουρισμός, προέλευση του τουρίστας, προέλευση του τουρ, προέλευση του τουρνουά, origin of turn, origin of turner, origin of torment, origin of torch, origin of tourism, origin of tourist, origin of tour, origin of tourer, origin of attorney, origin of tornado, origine de tour, origine de tourisme, origine de touriste, origine de touret, origine de alentour, origine de tourillon, origine de tourner, origine de tournant, origine de tourne, origine de tournee, origine de tornade, origine de tournailler, origine de tournoi, origine de contour, origine de turno, origine de contorni, origine de turismo, origine de turista, origine de tornare, origine de torno, origine de tornitura, origine de torneo, origine de contorno, origine de turno, origine de torna, origine de contorno, origine de turismo, origen de turista, origen de torno, origen de tornilla, origen de tornear, origen de tornar, origen de tornada, origen de torneador, origen de tornado, origen de tornillo, origen de torneo, origen de contorno, origin Tour, origin Tourism, origin Tourist, origin turnen, origin Turnen, origin Turnplatz, origin Turnier, origin Kontur.

___

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

See also: http://omileiteeuropaika.blogspot.com/

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Etymology of gusto

Origin of gusto.
The word gusto (enthousiastic enjoyment, pleasure, high spirits, cheerfulness) comes from the latin gustus (taste) from the verb gusto (to taste), which derives from the Greek verb geuso (to taste; γεύσω).


From the same root:
English: gustation, gustative, choose
French: gout (old French: goust), gouter, degouter, degustateur, ragout, choisir, choix
Italian:
gusto, gustare, digustarsi, gustatore
Spanish: gusto, gustar, disgustarse, degustador, regosto, escoger
German:
Kost, kosten, kiesen (via the old Germ. Kausjan)
Dutch: kust


In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans).
a) geusi / or better gefsi: taste [γεύση]
b) geuso / gefso: to taste [γεύσω]
c) geusticos / gefsticos: tasty [γευστικός]
d) geuma / gevma: meal, dinner, lunch [γεύμα]
e) geumatizo / gevmatizo: lunch, dine, have lunch [γευματίζω]
f) gusto: gusto (loan from Italian) [γούστο]
e) gustaro: like, care for (loan from Italian) [γουστάρω]Η λέξη gusto (απόλαυση, τέρψη, ευχαρίστηση, κέφι) προέρχεται από το λατινικό gustus (γεύση) από το ρήμα gusto (γεύσω), που με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό ρήμα γεύσω/ γεύσομαι.

Post 113.

___


________________________________
Tags within the post: etymology of gustation, etymology of gustative, etymology of choose, etymology of gout, etymology of gouter, etymology of degouter, etymology of degustateur, etymology of ragout, etymology of choisir, etymology of choix, etymology of gusto, etymology of gustare, etymology of digustarsi, etymology of gustatore, etymology of gusto, etymology of gustar, etymology of disgustarse, etymology of degustador, etymology of regosto, etymology of escoger, etymology of Kost, etymology of kosten, etymology of kiesen, etymology of Kausjan, etymology of English, etymology of Latin, learn easily Greek using cognates, etymologie, etymologia, etymology of German, etymology of Spanish, etymology of French, ετυμολογία, προέλευση του γουστάρω, προέλευση του γούστου, ετυμολογία του γούστου, γούστο ετυμολογία, προέλευση των Λατινικών, Λατινικά, learn modern Greek, learn Greek online, learn Greek for free, origin of gustation, origin of gustative, origin of choose, origin of gout, origin of gouter, origin of degouter, origin of degustateur, origin of ragout, origin of choisir, origin of choix, origin of gusto, origin of gustare, origin of digustarsi, origin of gustatore, origin of gusto, origin of gustar, origin of disgustarse, origin of degustador, origin of regosto, origin of escoger, origin of Kost, origin of kosten, origin of kiesen, origin of Kausjan, etymologie de gout, etymologie de gouter, etymologie de degouter, etymologie de degustateur, etymologie de ragout, etymologie de choisir, etymologie de choix
_________________________
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/
See also: http://omileiteeuropaika.blogspot.com/

Etymology of Andrew

Origin of Andrew.
The male proper name Andrew derives from the Greek name Andreas (Ανδρέας), which comes from the noun aner ("man"; gen. andros: "of a man"; ανήρ).


Other forms of the name:
Andria, Andriana, Andries, Andrija, Andrina, Andris, Andrius, Andriy, Andro, Andraz, Andre, Andrea, Andreas, Andree, Andreea, Andrei, Andreia, Andreina, Andrej, Andreja, Andrejs, Andres, Andreu, Andrey, Andy.


In modern Greek (Romeika; the language of Romei-Romans).
a) Andreas: Andrew [Ανδρέας]
b) andras: man [άνδρας]
c) androgona:
androgens [ανδρογόνα]
d) androgyno:
androgynous, man and wife [ανδρόγυνο]
e) andrios:
brave, gallant [ανδρείος].Το όνομα Andrew προέρχεται από το Ελληνικό όνομα Ανδρέας.

Post 112.
____


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/
______________________
Tags within the post: etymology of Andrew, etymology of Andria, etymology of Andriana, etymology of Andries, etymology of Andrija, etymology of Andrina, etymology of Andris, etymology of Andrius, etymology of Andriy, etymology of Andro, etymology of Andraz, etymology of Andre, etymology of Andrea, etymology of Andreas, etymology of Andree, etymology of Andreea, etymology of Andrei, etymology of Andreia, etymology of Andreina, etymology of Andrej, etymology of Andreja, etymology of Andrejs, etymology of Andres, etymology of Andreu, etymology of Andrey, etymology of Andriana, origin of Andrew, origin of Andria, origin of Andriana, origin of Andries, origin of Andrija, etymology of Andrina, origin of Andris, origin of Andrius, origin of Andriy, origin of Andro, origin of Andraz, origin of Andre, origin of Andrea, origin of Andreas, origin of Andree, origin of Andreea, origin of Andrei, origin of Andreia, origin of Andreina, origin of Andrej, origin of Andreja, origin of Andrejs, origin of Andres, origin of Andreu, origin of Andrey, origin of Andy.

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

The Latin alphabet is the Greek Chalcidian alphabet with minor changes

The Latin alphabet is the Greek Chalcidian alphabet with minor changes

The Chalcidian/Cumae alphabet was the western variant of the Greek alphabet, used between the 8th to 5th centuries BC. It was specifically used in the island of Euboea (including the towns of Kymi and Chalcis) and the areas west of Athens and in the Greek colonies of southern Italic peninsula. It was this variant that gave rise to the Latin alphabet.Alphabets.

1. Attica, Athens

2. Euboea island, Chalcidian alphabet

3. Boeotia
4. Thessaly

5. Phocis

__


Το λατινικό αλφάβητο ουσιαστικά είναι το Ελληνικό αλφάβητο της πόλης της Χαλκίδος, το οποίο μεταφέρθηκε στη Ιταλική χερσόνησο, μέσω των αποικιών της πόλης.

Post 111.http://www.webtopos.gr/eng/languages/greek/gre.anc_alphabets.htm

______________________________________________

Tags within the post: origin of the latin alphabet, chalcidian aphabet, Chalkidian alphabet, Greek alphabet, Hellenic alphabet, origin of the Italian alphabet, origin of the Engish alphabet, Cumae alphabet
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Etymology of toilet

Origin of the word "toilet"
Toilet comes from the French toilette (a cloth, bag for clothes) from toile (cloth, net). Sense evolution is to "act or process of dressing" and then "a dressing room". Toile (older: teile) comes from the latin te(xe)la [fabric, cloth, textile] from the latin verb texo, which derives from the Greek verb tefho (fut. tefxo; weave, create, build, construct; τεύχω).
.
.
From the same root:
towel, text, texture, toil
.
.
In modern Greek (Romeika, the language of Romei - Romans)
a) architecton: architect [αρχικέκτων]
b) techni: mastery, workmanship, art [τέχνη]
c) technicos: technical [τεχνικός]
δ) tualeta: toilet, bathroom, dress (loan from English/French) [τουαλέτα]
.
.
Note: Some etymologize toilet from the unification of the Greek article "to" (the) with the substantive eileon (involucrum, wrapper; είλεον) from the Greek verb eilyo (originally: Felnyo; ειλύω), which means to surround, to encircle, to girdle. From this verb (eilyo) comes also the latin verb volvo (trundle, wheel, roll).
.
__
Η λέξη toilet προέρχεται από το γαλλικό toilette (ρούχο, ένδυμα) από το toile (ρούχο, δίκτυ), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το λατινικό te(xe)la [ύφασμα, ένδυμα] από το ρήμα texo, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό ρήμα τεύχω (ποιώ, κατασκευάζω, υφαίνω, διαμορφώ, σχηματίζω.

Post 110.

_____________________________________________________

Tags within the post: etymologie, etymology, etymology of English words, etymology of latin, etymology of toilet, etymology of towel, etymology of text, etymology of texture, etymology of toil, etymologie, origin of words, origin of English words, origin of latin, origin of toilet, etymology of towel, origin of text, origin of texture, origin of toil, teile, tela, texela, ειλύω, ετυμολογία, προέλευση των αγγλικών λέξεων, ετυμολογία των αγγλικών λέξεων, ρίζες των αγγλικών λέξεων, ετυμολογία των λατινικών, προέλευση των λατινικών λέξεων, learn Greek using cognates, learn greek online, learn Greek for free, learn modern Greek easily.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Etymology of lavatory, lave, laundry

Origin of lavatory, lave, laundry

Lavatory comes from the latin lavo/lavare (to wash, to bathe), which derives from the Greek verb luo (loFo —> loo —> luo) [to bathe, lit: to wash the body; λούω; see: ab-luo, ab-lution].

.

.

From the same root:

lava, lave, lavender, laver, lavish, lavishness, laundry, etc

.

.

In modern Greek (Romeika - the language of Romei-Romans):

a) luo: to bathe, to wash the body/head [λούω]

b) lutro (originally: loFetro): lavatory [λουτρό]

c) lusimo: bath, shampoo [λούσιμο]

.
.

Η λέξη lavatory (λουτρό, μπάνιο) προέρχεται από το Λατινικό lavo/lavare, το οποίο προέρχεται από το ελληνικό ρήμα λούω (λόFω —> λόω —> λούω)
Post 109.
__________________________
Tags within the post:

etymology of lave, etymology of lavender, etymology of laver, etymology of lavish, etymology of lavishness, etymology of laundry, etymology of lava, ετυμολογία, μάθετε ελληνικά, λουτρό, λάβα, λούω, origin of lave, origin of lavender, origin of laver, origin of lavish, origin of lavishness, origin of laundry, origin of lava, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, learn Greek online, origin of English, origin of the English language, origin of Latin, words of Greek origin


Etymology of daughter

Origin of daughter

The word daughter comes from the old German dhukter, which derives from the Greek thygater (daughter; θυγάτηρ) by chanching theta (Θ) into D.

In German: Tochter

In Swedish: dotter

.

.

In modern Greek (Romeika - the language of Romei-Romans)
a) thygatera: daughter [θυγατέρα]

.

.


Η λέξη daughter (θυγατέρα, κόρη) προέρχεται από το παλαιό Γερμανικό dhukter, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό θυγάτηρ.

.

.Post 108.

___________________

Tags within the post.

etymology of daughter, origin of daughter, etymology of Tochter, ετυμολογία, θυγατέρα

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Etymology of Anastasia, Nastasia, Stacey

Origin of Anastasia, Nastasia, Stacey

The female proper name Anastasia (Αναστασία) is the feminine form of the male name Anastasios (Αναστάσιος). It is of Greek origin, from the word anastasis (ανάσταση), which means resurrection .

The verb is anistimi [an (up; άνω, αν-) + istimi (stand; ίστημι)]. See also post No 97, May 2009 (Etymology of Constandine).

.

.

Other forms of the name:

Ana, Anastacia, Anastaise, Anastase, Anastasha, Anastashia, Anastasie, Anastasija, Anastasiya, Anastassia, Anastatia, Anastay, Anastazia, Anasztaizia, Anasztasia, Anestassia, Anna, Annastasia, Anstass, Anstice, Anya, Asia, Nastasia, Nastassia, Nastassiya, Nastassja, Nastassya, Nastya, Stace, Stacey, Stacia, Stacie, Stacy, Stash, Stasha, Stasia, Stasiya, Stasja, Stasya, Staz, Taisie, Tasa, Tasenka, Tasia, Tasiya, Tasja and Tasya.

.

.

In modern Greek (Romeika - the language of Romei-Romans):

a) Anastasia: Anastasia [Αναστασία]

b) Anastasios: Anastasios [Αναστάσιος]

c) anastasi: resurrection [ανάσταση]

.

.

Post 107.

_________________

Tags within the post:

Etymology of Ana, etymology of Anastacia, etymology of Anastaise, etymology of Anastase, etymology of Anastasha, etymology of Anastashia, etymology of Anastasie, etymology of Anastasija, etymology of Anastasiya, etymology of Anastassia, etymology of Anastatia, etymology of Anastay, etymology of Anastazia, etymology of Anasztaizia, etymology of Anasztasia, etymology of Anestassia, etymology of Anna, etymology of Annastasia, etymology of Anstass, etymology of Anstice, etymology of Anya, etymology of Asia, etymology of Nastasia, etymology of Nastassia, etymology of Nastassiya, etymology of Nastassja, etymology of Nastassya, etymology of Nastya, etymology of Stace, etymology of Stacey, etymology of Stacia, etymology of Stacie, etymology of Stacy, etymology of Stash, etymology of Stasha, etymology of Stasia, etymology of Stasiya, etymology of Stasja, etymology of Stasya, etymology of Staz, etymology of Taisie, T etymology of asa, etymology of Tasenka, etymology of Tasia, etymology of Tasiya, etymology of Tasja, etymology of Tasya, etymology of Anastasios, etymology of Anastasius, etymology of Tasos, origin of Ana, origin of Anastacia, origin of Anastaise, origin of Anastase, origin of Anastasha, origin of Anastashia, origin of Anastasie, origin of Anastasija, origin of Anastasiya, origin of Anastassia, origin of Anastatia, origin of Anastay, origin of Anastazia, origin of Anasztaizia, origin of Anasztasia, origin of Anestassia, origin of Anna, origin of Annastasia, origin of Anstass, origin of Anstice, origin of Anya, origin of Asia, origin of Nastasia, origin of Nastassia, origin of Nastassiya, origin of Nastassja, origin of Nastassya, origin of Nastya, origin of Stace, origin of Stacey, origin of Stacia, origin of Stacie, origin of Stacy, origin of Stash, origin of Stasha, origin of Stasia, origin of Stasiya, origin of Stasja, origin of Stasya, origin of Staz, origin of Taisie, origin of Tasa, origin of Tasenka, origin of Tasia, origin of Tasiya, origin of Tasja, origin of Tasya, origin of Anastasios, origin of Anastasius, origin of Tasos, Ετυμολογία, Αναστασία, Αναστάσιος, Τάσος, Τασία

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Etymology of emblem

Origin of emblem

Emblem
derives from the latin emblema (inlaid ornamental work), which is a transliteration of the Greek emblema (embossed ornament, insertion; έμβλημα) from the verb emballo (to insert, lit.: to throw in, from em-: in + ballo/vallo: to throw, to put in; εμβάλλω). \


From the same root:

emblemize, ballistic, ballet


In modern Greek (Romeika)

a) emblema / emvlema: emblem [έμβλημα]

b) ballo / vallo: put, attack [βάλλω]

c) ballisticos/vallisticos: ballistic [βαλλιστικός]
_


Η λέξη emblem προέρχεται από το ελληνικό έμβλημα.

Post 106.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Tags within the post
etymology of emblem, etymology of emblemize, etymology of ballistic, etymology of ballet, origin of emblem, origin of emblemize, origin of ballistic, origin of ballet, ετυμολογία του εμβλήματος, εμβάλλω, learn Greek using cognates, origin of Latin, origin of English, ετυμολογία.