Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Etymology of month, moon, menses, meniscus

Origin of month, moon, menses, meniscus
The words moon and month come from the the latin mensis (month), which derives from the Greek Aeolic form meis/mens (μείς/μηνς) of men/mene (μήν/μήνη; month, moon).
.


From the same root:

English: moon, moon- (-beam, -light, ..., - strike), moony, month, menses, menstrual, menstruation, menstruate, menstruous, menopause, meniscus (deminutive of mene: small moon during the first quarter).

French: mois, mensuel

Italian: mese, mensile

Spanish: mes, mensual,

German: Monat, monatlich
.


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) menas: month [μήνας]

b) emmena: menses, period [έμμηνα]

c) emmenopause: menopause [εμμηνόπαυση]

d) emmenorrhoea: menstruation [εμμηνόρροια]

______
Οι λέξεις moon (σελήνη) και month (μήνας) προέρχονται από το λατινικό mensis (μήνας), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από την Αιολική μορφή μείς/μηνς του μήν/μήνη (μήνας, σελήνη).

Post 130.


______________________________________________________________

Tags within the post: etymology of moon, etymology of moony, etymology of month, etymology of menses, etymology of menstrual, etymology of menstruation, etymology of menstruate, etymology of menstruous, etymology of menopause, etymology of meniscus, etymologia, etymologie, etymologie de mois, etymologie de mensuel, origine de mois, origine de mensuel, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, etymologie der Monat, origin of moon, origin of moony, origin of month, origin of menses, origin of menstrual, origin of menstruation, origin of menstruate, origin of menstruous, origin of menopause, origin of meniscus.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Etymology of hospital, host, hostel, hotel, hospice, hostile, hostage

Origin of hospital, host, hostel, hotel, hospice, hostile, hostage
.
The word hospital comes from the Latin hospitale (guest-house, inn) from hospes (stranger, guest) from the Greek Aeolic form espios of estios from the noun estia (home, house, family, fireplace; εστία). From estia comes the verb estiao (to receive/welcome somebody in my house; to prepare a meal for somebody, to offer hospitality; εστιάω)
.
.
.
Note: Some etymologize hospes from the Greek verb aesko (I lie; αέσκω), from which comes the noun asty (home, city; άστυ). Aesko -> aespo -> hospes.
.
.
.
From the same root
.
English: hospital, host, hostel, hotel, hospice, hostile, hostage, hosterly
.
French: hopital, hospice, hote, hotel, hostile, hostie, otage, ost
.
Italian: ospedale, ospizio, ospite, oste, hotel, ostile, ostia
.
Spanish: hospital, hospicio, huesped, hotel, hostil, hostia
.
German: Hospital, Hospiz, Hostess, Hotel, Hostie, Geisel
.
.
.
In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
.
a) estia: home, house, family, fireplace, focus, centre [εστία]
.
b) estiatorio: restaurant [εστιατόριο]
.
c) spiti: house, home [σπίτι]
.

__
Η λέξη hospital (νοσοκομείο) προέρχεται από το Λατινικό hospitale (ξενοδοχείο) από το hospes (ξένος, φιλοξενούμενος) από την Αιολική μορφή έσπιος του έστιος απο το ουσιαστικό εστία. Από τη λέξη εστία προέρχεται και το ρήμα εστιάω ("δέχομαι τινα εν τω οίκω μου, φιλοξενώ τινα", παραθέτω γεύμα, φιλεύω).
.

Post 129.
.

________________________________________________________________
Tags within the post: etymology of hospital, etymology of host, etymology of hostel, etymology of hotel, etymology of hospice, etymology of hostile, etymology of hostage, etymology of hosterly, etymologie de hopital, etymologie de hospice, etymologie de hote, etymologie de hotel, etymologie de hostile, etymologie de hostie, etymologie de otage, etymologie de ost, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, origine de hopital, origine de hospice, origine de hote, origine de hotel, origine de hostile, origine de hostie, origine de otage, origine de ost, etymologia, Etymologie, origin of hospital, origin of host, origin of hostel, origin of hotel, origin of hospice, origin of hostile, origin of hostage, origin of hosterly.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

.

._

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Etymology of cheer

Origin of cheer.
The word cheer (gladness, gaiety, something that gives joy, lightness of spirits or mood) comes from the Anglo-Norman chere (face) from the old French chiere from the Latin cara (face), which is merely a transliteration of the Greek cara (head; κάρα).

From the same root.
cheerful, cheerily, cheeriness, cheeriness, cheerio, cheerleader, cheerless, cheers, cheery

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) cara: head, a saint's head, skull [κάρα]
b) carivaria:
headache [καρηβαρία]

_
Η λέξη cheer (ευθυμία, κέφι, φαιδρότητα, επευφημία) προέρχεται από το Αγγλο-Νορμανδικό chere (πρόσωπο) από το παλαιό Γαλλικό chiere από το Λατινικό cara (πρόσωπο), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού κάρα (κεφαλή).

Post 128.
_______________________________________________________________
Tags within the post: etymology of cheer, etymology of cheerful, etymology of cheerily, etymology of cheeriness, etymology of cheeriness, etymology of cheerio, etymology of cheerleader, etymology of cheerless, etymology of cheers, etymology of cheery, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, origin of cheer, origin of cheerful, origin of cheerily, origin of cheeriness, origin of cheeriness, origin of cheerio, origin of cheerleader, origin of cheerless, origin of cheers, origin of cheery.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


._

Etymology of Barbara

Origin of Barbara.
The Christian proper name Barbara is given in honour of the Great Martyr Saint Barbara (3rd century - December 4, 306). Saint Barbara was a young woman killed by her own father Dioscorus, who was then killed by a bolt of lightning. The name comes from the Latin barbarus, which is merely a transliteration of the Greek barbaros (βάρβαρος) meaning foreign, one who could not speak Greek, a non-Greek, an uncivilized.

Other forms of the proper name.
Barb, Barbie, Barbra, Babs, Bobbie, Barbora, Bairbre, Bara, Barbro, Basia, Borbala, Varvara, Varya.


From the same root.

English: barbarian, barbarity, barbarism, barbarize, barbaric

French: barbare, barbarie, barbarisme, barbariser, barbaresques

Italian: barbaro, barbarie, barbarismo, barbarizzare

Spanish: barbaro, barbaridad, barbarismo, barbarico

German: Barbar, Barbarei, barbarisch, BarbarismusIn modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)

a) Barbara (or better Varvara): Barbara [Βαρβάρα]

b)barbaros (or better varvaros): barbarian [βάρβαρος]

c) barbarismos (varvarismos): barbarism [βαρβαρισμός]

d) barbarotita (varvarotita): barbarity [βαρβαρότητα]

e) barbaricos (varvaricos): barbaric [βαρβαρικός]

_
Το κύριο όνομα Barbara, προέρχεται από το Ελληνικό βάρβαρος

.
.
.


Saint Barbara
.
.
.

Post 127.
__________________________________________________________________
Tags within the post: etymology of Barbara, etymology of Barb, etymology of Barbie, etymology of Barbra, etymology of Babs, etymology of Bobbie, etymology of Barbora, etymology of Bairbre, etymology of Bara, etymology of Barbro, etymology of Basia, etymology of Borbala, etymology of Varvara, etymology of Varya, etymology of barbarian, etymology of barbarity, etymology of barbarism, etymology of barbarize, etymology of barbaric, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, origine de barbare, origine de barbarie, origine de barbarisme, origine de barbariser, origine de barbaresques, etymologie de Barbara, etymologie de barbare, etymologie de barbarie, etymologie de barbarisme, etymologie de barbariser, etymologie de barbaresques, origin of Barbara, origin of Barb, origin of Barbie, origin of Barbra, origin of Babs, origin of Bobbie, origin of Barbora, origin of Bairbre, origin of Bara, origin of Barbro, origin of Basia, origin of Borbala, origin of Varvara, origin of Varya, origin of barbarian, origin of barbarity, origin of barbarism, origin of barbarize, origin of barbaric


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


._