Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Etymology of month, moon, menses, meniscus

Origin of month, moon, menses, meniscus
The words moon and month come from the the latin mensis (month), which derives from the Greek Aeolic form meis/mens (μείς/μηνς) of men/mene (μήν/μήνη; month, moon).
.


From the same root:

English: moon, moon- (-beam, -light, ..., - strike), moony, month, menses, menstrual, menstruation, menstruate, menstruous, menopause, meniscus (deminutive of mene: small moon during the first quarter).

French: mois, mensuel

Italian: mese, mensile

Spanish: mes, mensual,

German: Monat, monatlich
.


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) menas: month [μήνας]

b) emmena: menses, period [έμμηνα]

c) emmenopause: menopause [εμμηνόπαυση]

d) emmenorrhoea: menstruation [εμμηνόρροια]

______
Οι λέξεις moon (σελήνη) και month (μήνας) προέρχονται από το λατινικό mensis (μήνας), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από την Αιολική μορφή μείς/μηνς του μήν/μήνη (μήνας, σελήνη).

Post 130.


______________________________________________________________

Tags within the post: etymology of moon, etymology of moony, etymology of month, etymology of menses, etymology of menstrual, etymology of menstruation, etymology of menstruate, etymology of menstruous, etymology of menopause, etymology of meniscus, etymologia, etymologie, etymologie de mois, etymologie de mensuel, origine de mois, origine de mensuel, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, etymologie der Monat, origin of moon, origin of moony, origin of month, origin of menses, origin of menstrual, origin of menstruation, origin of menstruate, origin of menstruous, origin of menopause, origin of meniscus.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Δεν υπάρχουν σχόλια: