Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Etymology of experience, expert, experiment

Etymology of experience
Experience comes from the Latin experientia from the verb experior from perior (try, attempt), which derives from the Greek verb peirao (try, attempt, test, get experience; πειράω).
See also Post 76 (Etymology of Pirate)
_
From the same root.
Expert, expertise, expertness, experiment, experienced, experientalism, experimentalize etc.
_
In modern Greek
a) pira: experience, practice [πείρα]
b) pirama: experiment [πείραμα]
c) empiria: experience, practice [εμπειρία]
d) empiricos: empiric [εμπειρικός]
e) empiros: experienced, expert [έμπειρος]
_
Η λέξη experience προέρχεται απο το Λατινικό experientia από το ρήμα experior (προσπαθώ, δοκιμάζω, αποκτώ εμπειρία), το οποίο προέρχεται από το ελληνικό ρήμα πειράω.
_In wordpress:http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: