Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Etymology of pirate

Etymology of pirate
Pirate derives from the Latin pirata (-ae; pirate), which is a transliteration of the Greek piratis (pirate; πειρατής) from the verb pirao (make an attempt, try, test, get experience, endeavour, attack; πειράω).

From the same root:
piracy, piratical, experience, expert, empiric.


In modern Greek

a) piratis: pirate [πειρατής]

b) piratia: piracy [πειρατία]

c) pira: experience, practice [πείρα]

d) pirama: experiment [πείραμα]
.
e) empiria: experience, practice [εμπειρία]

f) empiricos: empiric [εμπειρικός]
.
g) piragma: teasing [πείραγμα]

h) pirazo: tease, give trouble [πειράζω]


Η λέξη pirate (πειρατής) προέρχεται απο το Λατινικός pirata (-ae), το ,οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού πειρατής από το ρήμα πειράω (αποπειρούμαι, δοκιμάζω, επιχειρώ).


Post 76


pirao --> piratis --> pirata --> pirate


Δεν υπάρχουν σχόλια: