Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

KNOW

Etymology of know

The verb KNOW derives from the old English verb cnawan (past tense cneow, pp. cnawen; old Germanic knoeanan) from the Latin gnoscere, based on the greek root gno- as in gi-gno-skein (to know; gnosis: knowledge).

From the same root: knowledge, knowable, gnosis, gnostic, gnosticism, agnosticism.

Το ρήμα KNOW προέρχεται από το παλίο Αγγλικό ρήμα cnawan (στα παλιά Γερμανικά knoeanan) που προέρχεται από το Λατινικό gnoscere, που και αυτό με τη σειρά του δημιουργήθηκε από την Ελληνική ρίζα gno-, όπως στα γιγνώσκειν, γνώση κλ.

gno- --> cnawan --> know

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

MACHINE

Etymology of machine

The word MACHINE comes from the Latin machina, which derives from the Greek makhana, a Doric variant of mekhane (machine, engine, device).
It is still in use in modern Greek as mehane (μηχανή - machine).

From the same root: machinery, machiner, machination, machine-gun, machinist, mechanic, mechanical, mechanically, mechanician, mechanics, mechanism, mechanize, mecanization, mechanistic.

Η λέξη MACHINE προέρχεται από το λατινικό machina, το οποίο με τη σειρά του προέχεται από την ελληνική λέξη μηχανή.

makhana -->machina --> machine

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

MACARONI

Etymology of macaroni

The word MACARONI derives from the southern Italian dialect word macceroni (pl. of maccarone) from maccare that derives from the Greek word makaria, which was a food made from barley.

Η λέξη MACARONI προέρχεται από τη λέξη της διαλέκτου της νοτίου Ιταλίας macceroni (από το maccare) η οποία προέρχεται από την ελληνική λέξη μακαρία, που ήταν φαγητό φτιαγμένο από κριθάρι.

makaria --> maccare --> macceroni --> macaroni

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

CEMETARY

CEMETARY derives from the Greek noun "kimitiri", which means the cemetary, the burial ground, the graveyard.

Η λέξη CEMETARY προέρχεται από την ελληνική λέξη "κοιμητήρι", που χρησιμοποιείται και σήμερα ως συνώνυμο του νεκροταφείου.

Kimitiri (Gr: κοιμητήρι) --> cemetary

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

M I L K

Etymology of milk

The word milk comes from the Latin verb mulgeo (to milk), which is a transliteration of the the Greek verb amelgo (to milk, to draw; αμέλγω).


From the same root
milk (Eng) & Milche (Ger)


In Romeika (modern Greek, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) armego: to milk [αρμέγω]
__


Το αγγλικό MILK (γάλα), όπως και το γερμανικό αντίστοιχο Milche (γάλα) προέρχεται από το ρήμα αμέλγω, δηλαδή αρμέγω.


Post: 1


____________________________________________________________

Tags within the post: etymology of milk, origin of milk, etymologia des Milche, learn greek using cognates, learn Greek, etymology of Latin words, origin of Latin words, Origin of English words, etymology of English words, αμέλγω, αρμέγω, προέλευση αγγλικών λέξεων, αγγλικές λέξεις από την ελληνική, ελληνική γλώσσα, δάνεια στην αγγλική, προέλευση Λατινικών, Λατινικά, Ρωμαίικα, Greek language, english language

WELCOME - ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

I welcome you to this blog, whose purpose is to collect english words of no apparent greek origin. This is an open access blog. Please, feel free to send your comments and suggestions at neosblog@gmail.com.

Καλώς ήρθατε στο αυτό ιστολόγιο, που σκοπό έχει να συλλέξει αγγλικές λέξεις ή λέξεις άλλων γλωσσών με μη εμφανή ελληνική προέλευση. Ολα τα σχόλια, οι υποδείξεις και οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες. Παρακαλώ στείλτε μου τα μηνύματά σας στο neosblog@gmail.com. Καλή περιήγηση.