Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

MACHINE

Etymology of machine

The word MACHINE comes from the Latin machina, which derives from the Greek makhana, a Doric variant of mekhane (machine, engine, device).
It is still in use in modern Greek as mehane (μηχανή - machine).

From the same root: machinery, machiner, machination, machine-gun, machinist, mechanic, mechanical, mechanically, mechanician, mechanics, mechanism, mechanize, mecanization, mechanistic.

Η λέξη MACHINE προέρχεται από το λατινικό machina, το οποίο με τη σειρά του προέχεται από την ελληνική λέξη μηχανή.

makhana -->machina --> machine

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: