Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

M I L K

Etymology of milk

The word milk comes from the Latin verb mulgeo (to milk), which is a transliteration of the the Greek verb amelgo (to milk, to draw; αμέλγω).


From the same root
milk (Eng) & Milche (Ger)


In Romeika (modern Greek, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) armego: to milk [αρμέγω]
__


Το αγγλικό MILK (γάλα), όπως και το γερμανικό αντίστοιχο Milche (γάλα) προέρχεται από το ρήμα αμέλγω, δηλαδή αρμέγω.


Post: 1


____________________________________________________________

Tags within the post: etymology of milk, origin of milk, etymologia des Milche, learn greek using cognates, learn Greek, etymology of Latin words, origin of Latin words, Origin of English words, etymology of English words, αμέλγω, αρμέγω, προέλευση αγγλικών λέξεων, αγγλικές λέξεις από την ελληνική, ελληνική γλώσσα, δάνεια στην αγγλική, προέλευση Λατινικών, Λατινικά, Ρωμαίικα, Greek language, english language

Δεν υπάρχουν σχόλια: