Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

KNOW

Etymology of know

The verb KNOW derives from the old English verb cnawan (past tense cneow, pp. cnawen; old Germanic knoeanan) from the Latin gnoscere, based on the greek root gno- as in gi-gno-skein (to know; gnosis: knowledge).

From the same root: knowledge, knowable, gnosis, gnostic, gnosticism, agnosticism.

Το ρήμα KNOW προέρχεται από το παλίο Αγγλικό ρήμα cnawan (στα παλιά Γερμανικά knoeanan) που προέρχεται από το Λατινικό gnoscere, που και αυτό με τη σειρά του δημιουργήθηκε από την Ελληνική ρίζα gno-, όπως στα γιγνώσκειν, γνώση κλ.

gno- --> cnawan --> know

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: