Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of glamour

Origin of glamour
The word glamour (magic charm, alluring beauty or charm, a spell affecting the eye, a kind of haze in the air) comes from the Scottish term gramarye (magic, enchantment, spell), an alteration of the English word grammar (any sort of scholarship) from the latin grammatica, which is a transliteration of the Greek word grammatice (grammar; γραμματική).


From the same root.
glamorize, glamorous, grammar, grammatical, grammatic


In modern Greek:a) gramma: letter [γράμμα]
b) grammateas: secretary [γραμματέας]
c) grammatia:
secretariat [γραμματεία]
d) grammatici: grammar [γραμματική]
e) grammaticos:
grammatical [γραμματικός]
f) grammatio: note, bill, bond [γραμμάτιο]
g) grammatocivotio: letter-box [γραμματοκιβώτιο]
h) grammatosimo: stamp [γραμματόσημο]


Η λέξη glamour (γοητεία, θέλγητρο, σαγήνη, γόητρο, λάμψη) προέρχεται από το λατινικό grammatica, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού γραμματική.

OED

Note: Others etymologize the Scottish gramarye from the Greek grammarion (gram; weight unit; γραμμάριο).

______________________ Post 125.______________
Tags within the post: etymology of glamorize, etymology of glamorous, etymology of glamour, etymology of grammar, etymology of grammatical, etymology of grammatic, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of glamorize, origin of glamorous, origin of glamour, origin of grammar, origin of grammatical, origin of grammatic.

Δεν υπάρχουν σχόλια: