Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of Ambrose

Origin of Ambrose
The masculine proper noun Ambrose comes from the Late Latin name Ambrosius (e.g. Saint Ambrosius - 4th century), which is a transliteration of the Greek name Ambrosios (Αμβρόσιος) meaning "immortal" (A+brotos).

From the same root:
Ambrosine, ambrosia, ambrosian

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) ambrosia or better amvrosia: ambrosia [αμβροσία]
b) Ambrosios (Amvrosios): Ambrose [Αμβρόσιος]

Το όνομα Ambrose προέρχεται από το Ελληνικό Αμβρόσιος (αθάνατος, α + βροτός).

Post 122.
______________________________________________

Tags within the post: Etymology of Ambrose, Etymology of Ambrosine, Etymology of ambrosia, Etymology of ambrosian, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, origin of Ambrose, origin of Ambrosine, origin of ambrosia, origin of ambrosian.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/
._

Δεν υπάρχουν σχόλια: