Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Etymology of Aretha

Origin of Aretha
The female proper name Aretha derives from the Greek name Arete (Αρετή) meaning "virtue, excellence".

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) arete and Arete (as a female proper name): virtue [Αρετή]

Το όνομα Aretha προέρχεται από το Ελληνικό όνομα Αρετή.Post 123.
________________________________________________
Tags within the post: Etymology of Aretha, Αρετή, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Origin of Aretha.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Δεν υπάρχουν σχόλια: