Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Etymology of emblem

Origin of emblem

Emblem
derives from the latin emblema (inlaid ornamental work), which is a transliteration of the Greek emblema (embossed ornament, insertion; έμβλημα) from the verb emballo (to insert, lit.: to throw in, from em-: in + ballo/vallo: to throw, to put in; εμβάλλω). 


From the same root:

emblemize, ballistic, ballet


In modern Greek:

a) emblema / emvlema: emblem [έμβλημα]
b) ballo / vallo: put, attack [βάλλω]
c) ballisticos/vallisticos: ballistic [βαλλιστικός]
_

OED

Η λέξη emblem προέρχεται από το ελληνικό έμβλημα.


_______________________________ Post 106. __________________
Tags within the post: etymology of emblem, etymology of emblemize, etymology of ballistic, etymology of ballet, origin of emblem, origin of emblemize, origin of ballistic, origin of ballet, ετυμολογία του εμβλήματος, εμβάλλω, learn Greek using cognates, origin of Latin, origin of English, ετυμολογία.

Etymology of Agnes

Origin of Agnes.
Agnes is the latinized form of the Greek name Agne (Αγνή), which derives from the Greek adj agnos (chaste, pure, clean; αγνός).In modern Greek:

a) agnos: masc. adj. chaste, pure, clean [αγνός]
b) agne: fem. adj. chaste, pure, clean [αγνή]

c) agnia: chastity, purity [αγνεία]
_

OED

Το όνομα Agnes προέρχεται από το εληνικό όνομα Αγνή.
_

_______________________ Post 105. _________________

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Etymology of borough, -burg

Etymology of borough, -burg

The word borough and the widely used ending -burg derives from the Latin burgus (fortress, castle, fortified city), which is related to the Greek word pyrgos (burgus, fortress, castle; πύργος; see "Αίας πύργος Αχαιοίς"). Pyrgos is related to Pergamon (Πέργαμα Τροίας, Pergama Trias - citadel of Troy).


From the same root:borough, -burg, -burgh, burglar, bourgeois, burgess, burgh, burgher


In modern Greek:
a) pyrgos: tower, castle, fortress [πύργος]

b) pyrgono: fortify [πυργώνω]
.
c) Pergamos: the city of Pergamos (Bergama) in the Aegean coast of Asia Minor [Πέργαμος]
_

OED

Η λέξη borough (πόλη, δήμος) καθώς και η εκτενώς χρησιμοποιούμενη κατάληξη -burg προέρχεται από το λατινικό burgus (πύργος, κάστρο, οχυρωμένη πόλη), το οποίο σχετίζεται με τά  ελληνικά  πύργος καί Πέργαμος.
_


____________________________ Post 104. ____________________

_
Tags within the post.¨εtymology of burgus, etymology of borough, etymology of -burg, etymology of -burgh, etymology of burglar, etymology of burgess, etymology of burgh, etymology of burgher, origin of burgus, origin of borough, origin of -burg, origin of -burgh, origin of burglar, origin of burgess, origin of burgh, origin of burgher, etym0ology of bourgeois, origin of bourgeois.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Etymology of Alexander

Etymology of Alexander.
Alexander is a masc. proper name. It is the latinized form of the Greek proper name Alexandros (lit.: defender of men; Αλέξανδρος), from the Greek verb alexo (to defend, to protect, to ward off, keep off, turn (something) away; αλέξω) and aner (man; ανήρ; gen. andros - ανδρός).From the same root:

English: Alexander, Alec, Alex, Alan, Ali, Al, Lex, Sandy, Andy, Alexis, Alexa (feminine), Alexandria (feminine), Alexandra (feminine), Sandra (feminine), Sasha, Lexxi, Zander, Xander, Sashi

Albanian: Skënder, Aleksandër, Aleks, Leka, Sandri

Arabic: Iskandar, Skandar, Skender

French: Alexandre, Alexis, Alex

Hebrew: Alexander), Alex

Hindi: Alakshendra

Italian: Alessandro, Ale, Sandro, Alessio

Persian: Eskandar

Romanian: Alexandru, Alexandra (feminine), Alex, Sandu, Sanda (feminine), Sandra (feminine), Alecu, Aleca (feminine), Sasa (feminine)

Russian: Aleksandr, Sasha, Shura, Sanya, Shurik, Sashok, Alik, Alexey

Spanish: Alejandro, Alejo, Alex, Jandro, Jano

Turkish: İskenderIn modern Greek:

a) Alexandros: Alexander [Αλέξανδρος]

b) andras: man [άνδρας]

c) androgyno: man and wife, married couple [andr- (man) + gyn- (woman)] [ανδρόγυνο]

d) alexiptoto: parachute [alex- + ptosi (fall)] [αλεξίπτωτο]

e) alexiptotistis: parachutist, paratrooper [αλεξιπτωτιστής]

f) alexisphero: bullet-proof [alex- + spher- (sphere, bullet)] [αλεξίσφαιρο]
_

WKP

Το όνομα Alexander προέρχεται από ελληνικό Αλέξανδρος.


_________________________Post: 103. ____________
Tags within the post: etymology of Alexander, etymology of Alec, etymology of Alex, etymology of Alan, etymology of Ali, etymology of Al, etymology of Lex, etymology of Sandy, etymology of Andy, etymology of Alexis, etymology of Alexa, etymology of Alexandria, etymology of Alexandra , etymology of Sandra, etymology of Sasha, etymology of Lexxi, etymology of Zander, etymology of Xander, etymology of Sashi, etymology of Alexey, origin of Alexander, origin of Alexander, origin of Alec, origin of Alex, origin of Alan, origin of Ali, origin of Al, origin of Lex, origin of Sandy, origin of Andy, origin of Alexis, origin of Alexa, origin of Alexandria, origin of Alexandra , origin of Sandra, origin of Sasha, origin of Lexxi, origin of Zander, origin of Xander, origin of Sashi, origin of Alexey.

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Etymology of tree

Etymology of tree
The word tree is related to the Greek word drys-drees (oak; δρυς). During ancient times oak was the wood that was usually used.

From the same root:
Druid, duration, endure, durable

In modern Greek (Romeika).
a) drees: oak, quercus [δρυς]
b) dreenos: adj oak, oaken [δρύινος]
c) dendro: tree [δένδρο]
d) dore: pike, spear [δόρυ]
e) dreemos: forest [δρυμός]
f) Dreedes: Druid [Δρυίδης]

OED

Η λέξη tree σχετίζεται με  τή λέξη δρυς. Η δρυς ήταν το ξύλο εκείνο το οποίο χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο στην αρχαιότητα.


___________________________Post 102. ______________________________________
Tags within the post:_Etymology of tree, etymology of Druid, etymology of duration, etymology of endure, etymology of durable, origin of tree, origin of Druid, origin of duration, origin of endure, origin of durable

Etymology of Agatha

Etymology of Agatha
The fem. proper name Agatha is the latinized form of the Greek name Agathe (Αγάθη), which derives from the Greek adjective agathos (good, virtuous, decent, honest; αγαθός).
Saint Agatha was a 3rd-century martyr from Sicily.

In modern Greek:
a) agathos: good, virtuous, decent, honest [αγαθός]
b) agathoergia: charity, do good works (agatho-ergo: good work); [αγαθοεργία]

WKP

Το όνομα Agatha προέρχεται από Ελληνικό Αγάθη από το επίθετο αγαθός.
Η Αγία Αγάθη μάρτυρησε τον γ΄αιώνα στη Σικελία.

________________________ Post 101. ________________
Tags within the post:_Origin of Agatha; Etymology of Agatha;