Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Etymology of tree

Etymology of tree
The word tree derives from the the Greek word drys-drees (oak; δρυς) by chanching D into T. During ancient times oak was the wood that was usually used.

From the same root:
Druid, duration, endure, durable

In modern Greek (Romeika).
a) drees: oak, quercus [δρυς]
b) dreenos: adj oak, oaken [δρύινος]
c) dendro: tree [δένδρο]
d) dore: pike, spear [δόρυ]
e) dreemos: forest [δρυμός]
f) Dreedes: Druid [Δρυίδης]

Η λέξη tree προέρχεται από τή λέξη δρυς. Η δρυς ήταν το ξύλο εκείνο το οποίο χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο στην αρχαιότητα.


Post 102.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/See also: http://omileiteeuropaika.blogspot.com/

Tags within the post:

Etymology of tree, etymology of Druid, etymology of duration, etymology of endure, etymology of durable, origin of tree, origin of Druid, origin of duration, origin of endure, origin of durable

Δεν υπάρχουν σχόλια: