Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Etymology of emblem

Origin of emblem

Emblem
derives from the latin emblema (inlaid ornamental work), which is a transliteration of the Greek emblema (embossed ornament, insertion; έμβλημα) from the verb emballo (to insert, lit.: to throw in, from em-: in + ballo/vallo: to throw, to put in; εμβάλλω). \


From the same root:

emblemize, ballistic, ballet


In modern Greek (Romeika)

a) emblema / emvlema: emblem [έμβλημα]

b) ballo / vallo: put, attack [βάλλω]

c) ballisticos/vallisticos: ballistic [βαλλιστικός]
_


Η λέξη emblem προέρχεται από το ελληνικό έμβλημα.

Post 106.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Tags within the post
etymology of emblem, etymology of emblemize, etymology of ballistic, etymology of ballet, origin of emblem, origin of emblemize, origin of ballistic, origin of ballet, ετυμολογία του εμβλήματος, εμβάλλω, learn Greek using cognates, origin of Latin, origin of English, ετυμολογία.
Δεν υπάρχουν σχόλια: