Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Etymology of borough, -burg

Etymology of borough, -burg

The word borough and the widely used ending -burg derives from the Latin burgus (fortress, castle, fortified city), which is a transliteration of the Greek word pyrgos (burgus, fortress, castle; πύργος; see "Αίας πύργος Αχαιοίς"). Pyrgos is related to Pergamon (Πέργαμα Τροίας, Pergama Trias - citadel of Troy).


From the same root:
borough, -burg, -burgh, burglar, bourgeois, burgess, burgh, burgher
In modern Greek (Romeika)


a) pyrgos: tower, castle, fortress [πύργος]
.

b) pyrgono: fortify [πυργώνω]
.
c) Pergamos: the city of Pergamos (Bergama) in the Aegean coast of Asia Minor [Πέργαμος]

_


Η λέξη borough (πόλη, δήμος) καθώς και η εκτενώς χρησιμοποιούμενη κατάληξη -burg προέρχεται από το λατινικό burgus (πύργος, κάστρο, οχυρωμένη πόλη), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού πύργος.
_


Post 104.In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Tags within the post.
etymology of burgus, etymology of borough, etymology of -burg, etymology of -burgh, etymology of burglar, etymology of burgess, etymology of burgh, etymology of burgher, origin of burgus, origin of borough, origin of -burg, origin of -burgh, origin of burglar, origin of burgess, origin of burgh, origin of burgher, etym0ology of bourgeois, origin of bourgeois.

Δεν υπάρχουν σχόλια: