Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

ETYMOLOGY OF LIBRARY, LIBRARIAN, LEPROSY, LEPER

Etymology of LIBRARY and LEPROSY.

The word library came into English from the old French librairie (collection of books) noun use of adj. librarius from the Latin librarium (chest for books) from liber (gen. libri; book, paper, originally the inner bark of trees) which is related to the Greek Aeolic form λέπορ (bark of a tree) from the verb λέπω (to peel, to strip off the bark of a tree or plant). Books were anciently made by the inward bark of a plant.

Moreover, the same verb λέπω (lepo; peel) is related to the word λέπρα (lepra; leprosy) and the Latin lepra and this is the root for the words leprosy and leper.

In modern Greek.
α) λέπρα: leprosy [lepra]
β) λεπρός: leper [lepros]

OED
OED2
_
Η λέξη library (βιβλιοθήκη) προήλθε από το γαλλικό librairie (συλλογή βιβλίων) που προήλθε από το λατινικό librarium από το liber (γεν. libri, βιβλίο, αρχικώς ο εσωτερικός φλοιός των δέντρων) το οποίο σχετίζεται με την αιολική μορφή λέπορ από το ρήμα λέπω (απολεπίζω, ξεφλουδίζω). Τα βιβλία στην αρχαιότητα συχνά φτιάχνονταν από φλοιό δέντρων.

Το ρήμα λέπω σχετίζεται καί με την λέξη λεπρός και λέπρα.

_______________________Post 27. ________________

Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

ETYMOLOGY OF PAIN, PENALTY, PENAL.

Etymology of PAIN and PENALTY

The noun pain (punishment, especially for a crime; condition one feels when hurt, opposite of pleasure) came into English from the old French peine, from the Latin poena, from the Greek ποινή (poene; punishment, penalty).

_
From the same root: penal, penalty, penance, penalize, penalization, penally, painful, painless, pain-killer, painstaking.
_
In modern Greek:
α) πόνος: pain, ache, suffering [ponos]
β) πονοκέφαλος: headache, hang-over [ponokefalos]
γ) πονόλαιμος: sore throat [pono-lemos]
δ) πονόδοντος: toothache [pono-dontos]
ε) ποινή: sentence, penalty, punishment [pini]
στ) ποινικός: adj criminal, penal [pinikos]
ζ) ποινικοποιώ: penalize [pinikopio]
η) πέναλτι: penalti [penalte]
θ) πονώ: vti pain, ache, hurt, be in pain [pono]

OED
_
Το ουσιαστικό pain (πόνος, τιμωρία) προέρχεται από το γαλλικό peine, που με τη σειρά του προέρχεται από το λατινικό poena, από το ελληνικό ποινή. Από την ίδια ρίζα προέρχεται και το πέναλτι (ποινή, κύρωση)

_______________________ Post 26. ______________

ETYMOLOGY OF PUNISH, PUNISHMENT

Etymology of  PUNISNMENT

The verb punish came into English from the old French puniss-, extended prp. stem of punir (to punish) from the Latine punire, from poenire from poena, from the Greek ποινή (poene; punishment, penalty).

From the same root: punishment, punishable, punitive, punitory

In modern Greek: 
ποινή: punishment, sentence, penalty

OED
_
Το ρήμα punish (τιμωρώ) προέρχεται από το λατινικό punish, από το ουσιαστικό poena από το ελληνικό ποινή.
______________Post 25_____________
Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

Etymology of lamp

Etymology of lamp.

The noun lamp came into English from the French lampe that came from the Latin lampas, from the Greek λαμπάς (lampas) [lamp, torch, beacon, light] from the verb λάμπω (lambo; to shine)

From the same root: lampion, lamp-post, lamprey, lampshade

In modern Greek:
α) λαμπάς: (wax) candle, torch [lampas]
β) λάμπω: to shine, glance, glitter [lambo]
γ) λάμψη: shine, beam, sparkle, light [lampse]
δ) λάμπα: lamp [lampa]
ε) λαμπιόνι: little lamp, lampion [lampione]

OED

Το ουσιαστικό lamp (λάμπα) προέρχεται από το γαλλικό lampe από το λατινικό lampas, από το ελληνικό λαμπάς από το ρήμα λάμπω.

_________________Post 24. __________________

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Etymology of chair

Etymology of chair.

The word chair came into English from the old French chaire created fom the Latin cathedra (cadeira --> chaere), from the Greek καθέδρα (kathedra; chair, seat).

From the same root: cathedra, cathedral, ex cathedra

In modern Greek:
a) καθέδρα: cathedra [kathedra]
β) καθεδρικός (ναός): cathedral [kathedrikos naos]
γ) από καθέδρας: ex cathedra [apo kathedras]

OED

Η λέξη chair προήλθε από το Γαλλικό chaire που δημιουργήθηκε από το Λατινικό cathedra,  από το Ελληνικό καθέδρα (kathedra).

______________________ Post: 23___________________

Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

ETYMOLOGY OF GOVERN, GOVERNMENT, GOVERNOR, CYBERNETICS.

Etymology of government and cybernetics.

The verb govern comes from the Latin gubernare,  from the Greek verb cyberno (κυβερνώ), to direct, rule, guide, to steer.

From the same root: government, governance, governor,cybernetics.

In modern Greeka) κυβερνώ: to direct, rule, guide, to steer [kyberno ]
b) κυβέρνηση :
government [kybernisi]
c) κυβερνητικός :
of the government [kybernitikos]
d) κυβερνήτης :
governor, leader [kybernitis]
e) κουβερνάντα : gouvernante [kubernanta]

OED

Το ρήμα govern (κυβερνώ) προέρχεται από το Λατινικό gubernare, από το ελληνικό ρήμα κυβερνώ.


____________________ Post 22. ___________________

Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Etymology of wine

Etymology of wine and vinegar.

The word wine comes from the Latin vinum (wine),which is related to the Greek oinos (οίνος). The root vin- has been adopted by many European languages, such as German (der Wein), French (vin), Italian (vino), etc.

From the same root: wineglass, vine, vinegar, vineyard etc.

In modern Greek:
a) oenos: wine [οίνος, κρασί]
b) oenopneuma:
alcohol [οινόπνευμα]
c) oenopoeio:
wine factory [οινοποιείο]
d) oenopoeios:
wine maker [οινολόγος]
e) oenologos:
enologist [οινολόγος]

OED

Η λέξη wine (οίνος, κρασί) προέρχεται από το Λατινικό vinum (οίνος) το οποίο σχετίζεται με το αρχαίο Ελληνικό οίνος.

_______________Post: 21. ________________


Etymology of alter

Etymology of alter.

Alter is related to the greek allos [other] and allotterοs (αλλότερρος) [other, foreign, different, one as different from another]

From the same root: alternative, alternate, altruism, alteration, alternately, alternation, alter ego, alterable.

In modern Greek
a) Allos: other, different [άλλος]
b) Allotriono: alienate, estrange [αλλωτριώνω]

OED


Το alter σχετίζεται με τό άλλος καί το αλλότερος (αλλότριος).

_______________________Post: 20. ______________
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

Etymology of boutique

Etymology of boutique

The word boutique (a fashionable, usually small shop, especially one selling clothes) is a French word that derives from the Old Provençal botiga. Botiga from the Italian bottega, which comes from the Latin apotheca, from the Greek apotheke.

The word apotheke is still in use in many European languages as a synonym to Pharmacy.

In modern Greek:
a) apotheke: storehouse, warehouse, depot
b) apothekevo: to stock, store up
c) apothekefsi: storing, storage

OED


Η λέξη boutique (μικρό εμπορικό κατάστημα συνήθως με ρούχα) είναι μια γαλλική λέξη, η οποία προέρχεται από το botiga που χρησιμοποιόταν στην Προβηγκία, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ιταλικό bottega, από το Λατινικό apotheca, από το  ελληνικό apotheke
Η λέξη apotheke χρησιμοποιείται ακόμα σε πολλές Ευρωπαικές γλώσσες συνήθως αναφερόμενη σε Φαρμακείο.

_______________________Post 19. __________________