Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

LIBRARY, LIBRARIAN, LEPROSY, LEPER

Etymology of LIBRARY and LEPROSY.

The word library came into English from the old French librairie (collection of books) noun use of adj. librarius from the Latin librarium (chest for books) from liber (gen. libri; book, paper, originally the inner bark of trees) which derives from the Greek Aeolic form λέπορ (bark of a tree) from the verb λέπω (to peel, to strip off the bark of a tree or plant). Books were anciently made by the inward bark of a plant.
Moreover, from the same verb λέπω (lepo; peel) the Greek word λέπρα (lepra; leprosy) was created. It was transliterated into Latin as lepra and this is the root for the words leprosy and leper.

In modern Greek.
α) λέπρα: leprosy [lepra]
β) λεπρός: leper [lepros]
_
Η λέξη library (βιβλιοθήκη) προήλθε από το γαλλικό librairie (συλλογή βιβλίων) που προήλθε από το λατινικό librarium από το liber (γεν. libri, βιβλίο, αρχικώς ο εσωτερικός φλοιός των δέντρων) από την αιολική μορφή λέπορ από το ρήμα λέπω (απολεπίζω, ξεφλουδίζω). Τα βιβλία στην αρχαιότητα συχνά φτιάχνονταν από φλοιό δέντρων.
Από το ίδιο ρήμα λέπω προέρχεται και η λέξη λεπρός και λέπρα.
_
λέπω -> λέπορ -> libri -> librarium -> librairie -> library
λέπω -> λέπρα -> lepra -> leprosy, leper.
_
Post 27.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: