Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

BOUTIQUE

Etymology of boutique

The word boutique (a fashionable, usually small shop, especially one selling clothes) is a French word that derives from the Old Provençal botiga. Botiga from the Italian bottega, which comes from the Latin apotheca that derives from the Greek apotheke. The word apotheke is still in use in many European languages as a synonym to Pharmacy.

In modern Greek:
a) apotheke: storehouse, warehouse, depot
b) apothekevo: to stock, store up
c) apothekefsi: storing, storage


Η λέξη boutique (μικρό εμπορικό κατάστημα συνήθως με ρούχα) είναι μια γαλλική λέξη, η οποία προέρχεται από το botiga που χρησιμοποιόταν στην Προβηγκία, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ιταλικό bottega, από το Λατινικό apotheca, και το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό apotheke. Η λέξη apotheke χρησιμοποιείται ακόμα σε πολλές Ευρωπαικές γλώσσες συνήθως αναφερόμενη σε Φαρμακείο.

apotheke --> apotheca --> bottega --> botiga --> boutique

Post 19.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: