Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

PUNISH, PUNISHMENT

Etymology of PUNISNMENT

The verb punish came into English from the old French puniss-, extended prp. stem of punir (to punish) from the Latine punire, from poenire from poena, which is a transliteration of the Greek ποινή (poene; punishment, penalty).

From the same root: punishment, punishable, punitive, punitory

In modern Greek: ποινή: punishment, sentence, penalty

_

Το ρήμα punish (τιμωρώ) προέρχεται από το λατινικό punish, από το ουσιαστικό poena που αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού ποινή.

_

ποινή (poene) -> poena -> poenire -> punire -> punir -> puniss- -> punish
_


_
Post 25.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: