Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Etymology of empirical - empiric

Etymology of empirical.
Empirical derives from the Latin empiricus, which is a transliteration of the Greek empiricos (empirical, experienced; εμπειρικός) from empiria (experience; εμπειρία) from en- (in, with) + pira (experience, trial; πείρα), from the verb pirao (make an attempt, try, test, get experience, endeavour, attack; πειράω).
See also post 76.

From the same root
empiricism, empiricist, experience, experiment,

In modern Greek
a) pira: experience, practice [πείρα]
b) pirama:
experiment [πείραμα]
c) empiria: experience, practice [εμπειρία]
d) empiricos:
empiric [εμπειρικός]

Η λέξη empirical (εμπειρικός) προέρχεται από το Λατινικό empiricus, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού εμπειρικός από το ρήμα πειρἀω.

Post 77.





In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: