Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Etymology of Basil

Origin of Basil.
The male proper name Basil is a transliteration of the Greek name Basilios, which derives from the word basileus (better pronounced as vasileus), which means king (βασιλεύς).


The etymology of basileus is controversial. Most probably it consists of two words: (a) bas- (base; from the verb veno (βαίνω): go, move ahead - from which also comes the latin verb venire-) and (b) leus (leos -λεώς-: people - from which also comes the English word leity). So basileus (king) literally means the one who is based on the people*.Saint Basil the Great (330-379) was archibishop of Caesarea in Cappadocia and one of the fathers of the Christian church.


Icon of Saint Basil the Great.

.The name Basil was also borne by two Roman emperors, namely Basil I (867 -886) and Basil II (976-1025).
.
.

Other forms of the name:
Basile, Basilic, Basilides, Basiliki (fem), Basileios, Basilie, Basilio, Basilius, Bazeel, Bazeelius, Bazil, Bazyli, Vasile, Vasileos, Vasili, Vasiliki (fem), Vasilije, Vasilios, Vasilis, Vasilius, Vasilus, Vasily, Vassilij, Vassily, Wassily.


From the same root:
English:
basil (the herb), basilica, basilic.
French:
Basile, basilique, basilic
Italian: Basilio, basilica, basilico
Spanish:
Basilio, basilica
German: Basilius, Basilika, Basilikum


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) Basilios: Basil [Βασίλειος] .......................................... (better pronounced as Vasilios)
b) basilia: reign, royalty, kingship [βασιλεία] ............. (vasilia)
c) basilio: kindom [βασίλειο] .................................... (vasilio)
d) basilevo: reign, rule (over) [βασιλεύω] ................... (vasilevo)
e) basilias: king [βασιλιάς] ....................................... (vasilias)
f) basilissa: queen [βασίλισσα] .................................. (vasilissa)
g) basilicos: basil (herb) [βασιλικός] ........................... (vasilicos)

___

Το όνομα Basil προέρχεται από το ελληνικό όνομα Βασίλειος, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το βασιλεύς.

Post: 131.
*: some say that basileus literally means the one that leads the people.

__________________________________________________________________

Tags within the post: etymology of Basil, etymology of basil, etymology of basilica, etymology of basilic, etymology of Basile, etymology of Basilic, etymology of Basilides, etymology of Basiliki, Basileios, etymology of Basilie, etymology of Basilio, etymology of Basilius, etymology of Bazeel, etymology of Bazeelius, etymology of Bazil, etymology of Bazyli, etymology of Vasile, etymology of Vasileos, etymology of Vasili, etymology of Vasiliki, etymology of Vasilije, etymology of Vasilios, etymology of Vasilis, etymology of Vasilius, etymology of Vasilus, etymology of Vasily, etymology of Vassilij, etymology of Vassily, etymology of Wassily, etymologia, etymologie, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, origin of Basil, origin of basil, origin of basilica, origin of basilic, origin of Basile, origin of Basilic, origin of Basilides, origin of Basiliki, origin , origin of Basilie, origin of Basilio, origin of Basilius, origin of Bazeel, origin of Bazeelius, origin of Bazil, origin of Bazyli, origin of Vasile, origin of Vasileos, origin of Vasili, origin of Vasiliki, origin of Vasilije, origin of Vasilios, origin of Vasilis, origin of Vasilius, origin of Vasilus, origin of Vasily, origin of Vassilij, origin of Vassily, origin of Wassily
In wordpress:
http://ewonago.wordpress.com/

._

Δεν υπάρχουν σχόλια: