Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Etymology of oval, ovary

Origin of oval, ovary

The word oval comes from the Latin ovalis (egg-shaped, literally of or pertaining to an egg) from ovum (egg), which derives from the Greek Aeolic form oFon (egg; ωFόν) of oon (egg; ωόν ).
.
.
.
In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)

a) ootheque: ovary (oo-theque: lit. collection/library of eggs) [ωοθήκη]

b) oario: ovum [ωάριο]

c) ooides: ovoid, egg-shaped, oval [ωοειδές]
{Gr. ooides --> L. ovoides --> En. ovoid}
.
.
.
From the same root:
ova, ovarian, ovate, ovoid, ovule, ovum
.
___
Η λέξη oval προέρχεται από το λατινικό ovalis (ωοειδής), από το ovum (αβγό), το οποίο προέρχεται από την Αιολική μορφή ωFόν του Ωόν (αβγό).

Post 134.


_______________________________________________________________

tags within the post: etymology of oval, etymology of ovary, etymology of ova, etymology of ovarian, etymology of ovate, etymology of ovoid, etymology of ovule, etymology of ovum, ετυμολογία, ωοειδές, ωάριο, ωοθήκη, προέλευση αγγλικών λέξεων, Ελληνική γλώσσα, etymologia, etymologie, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, cognates, learn Greek fast, learn modern Greek, origin of oval, origin of ovary, origin of ova, origin of ovarian, origin of ovate, origin of ovoid, origin of ovule, origin of ovum.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Δεν υπάρχουν σχόλια: