Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Etymology of trophy, trope

Origin of trophy, trope
The word trophy (a prize of war) comes from the Latin trophæum (a sign of victory), originally tropæum, which is a transliteration of the Greek tropaion (monument of an enemy's defeat) from neut. of adj. tropaios (of defeat) from trope (a rout) originally "a turning" (of the enemy).


In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) tropeo: trophy [τρόπαιο]
b) trope: change, turn [τροπή]


From the same root:
English: trope
French: trophee, trope, tropologie
Italian: trofeo, tropo, tropologia
Spanish: trofeo, tropo, tropologia
German: Trophae, Trope
.
.
.
Η λέξη trophy (τρόπαιο) προέρχεται από το Λατινικό trophæum (αρχικά tropæum), το οποίο αποτελεί μεταγραφεί του Ελληνικού τρόπαιον.
.

Post 132.
___


_______________________________________________________________
tags within the post: etymology of trophy, etymology of trope, etymologie de trophee, etymologie de trope, etymologie de tropologie, etymologia de trofeo, etymologia de tropo, etymologia de tropologia, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, origin of trophy, trope, origine de trophee, origine de trope, origine de tropologie, origine de trofeo, origine de tropo, origine de tropologia
link: http://www.etymonline.com/index.php?search=trophy&searchmode=none
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

._

Δεν υπάρχουν σχόλια: