Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Etymology of lavatory, lave, laundry

Origin of lavatory, lave, laundry

Lavatory comes from the latin lavo/lavare (to wash, to bathe), which derives from the Greek verb luo (loFo —> loo —> luo) [to bathe, lit: to wash the body; λούω; see: ab-luo, ab-lution].

.

.

From the same root:

lava, lave, lavender, laver, lavish, lavishness, laundry, etc

.

.

In modern Greek (Romeika - the language of Romei-Romans):

a) luo: to bathe, to wash the body/head [λούω]

b) lutro (originally: loFetro): lavatory [λουτρό]

c) lusimo: bath, shampoo [λούσιμο]

.
.

Η λέξη lavatory (λουτρό, μπάνιο) προέρχεται από το Λατινικό lavo/lavare, το οποίο προέρχεται από το ελληνικό ρήμα λούω (λόFω —> λόω —> λούω)
Post 109.
__________________________
Tags within the post:

etymology of lave, etymology of lavender, etymology of laver, etymology of lavish, etymology of lavishness, etymology of laundry, etymology of lava, ετυμολογία, μάθετε ελληνικά, λουτρό, λάβα, λούω, origin of lave, origin of lavender, origin of laver, origin of lavish, origin of lavishness, origin of laundry, origin of lava, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, learn Greek online, origin of English, origin of the English language, origin of Latin, words of Greek origin


Δεν υπάρχουν σχόλια: