Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Etymology of toilet

Origin of the word "toilet"
Toilet comes from the French toilette (a cloth, bag for clothes) from toile (cloth, net). Sense evolution is to "act or process of dressing" and then "a dressing room". Toile (older: teile) comes from the latin te(xe)la [fabric, cloth, textile] from the latin verb texo, which derives from the Greek verb tefho (fut. tefxo; weave, create, build, construct; τεύχω).
.
.
From the same root:
towel, text, texture, toil
.
.
In modern Greek (Romeika, the language of Romei - Romans)
a) architecton: architect [αρχικέκτων]
b) techni: mastery, workmanship, art [τέχνη]
c) technicos: technical [τεχνικός]
δ) tualeta: toilet, bathroom, dress (loan from English/French) [τουαλέτα]
.
.
Note: Some etymologize toilet from the unification of the Greek article "to" (the) with the substantive eileon (involucrum, wrapper; είλεον) from the Greek verb eilyo (originally: Felnyo; ειλύω), which means to surround, to encircle, to girdle. From this verb (eilyo) comes also the latin verb volvo (trundle, wheel, roll).
.
__
Η λέξη toilet προέρχεται από το γαλλικό toilette (ρούχο, ένδυμα) από το toile (ρούχο, δίκτυ), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το λατινικό te(xe)la [ύφασμα, ένδυμα] από το ρήμα texo, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό ρήμα τεύχω (ποιώ, κατασκευάζω, υφαίνω, διαμορφώ, σχηματίζω.

Post 110.

_____________________________________________________

Tags within the post: etymologie, etymology, etymology of English words, etymology of latin, etymology of toilet, etymology of towel, etymology of text, etymology of texture, etymology of toil, etymologie, origin of words, origin of English words, origin of latin, origin of toilet, etymology of towel, origin of text, origin of texture, origin of toil, teile, tela, texela, ειλύω, ετυμολογία, προέλευση των αγγλικών λέξεων, ετυμολογία των αγγλικών λέξεων, ρίζες των αγγλικών λέξεων, ετυμολογία των λατινικών, προέλευση των λατινικών λέξεων, learn Greek using cognates, learn greek online, learn Greek for free, learn modern Greek easily.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: