Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Etymology of anchoret

Etymology of anchoret
The word anchoret (a person who lives alone and apart from society; hermit) comes from the Latin anachoreta, which is a transliteration of the Greek anachoretis (anchoret; αναχωρητής ) from the verb anachoro (leave; ana+choro; αναχωρώ)

From the same root:
anchoress; anchorite, anachoretisism; anchorage

In modern Greek (Romeika)
a) anachoretis: anchoret, hermit (αναχωρητής)
b) anachoro: leave; depart, set out/off (αναχωρώ)
c) anachoritismos: anachoretisism (αναχωρητισμός)
d) anachorisi: departure (αναχώρηση)

Η λέξη anchoret (αναχωρητής) προέρχεται από το Λατινικό anachoreta, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού αναχωρητής

Post 100.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/Tags within the post
Etymology of anchoret etymology of anchoress; etymology of anchorite, etymology of anachoretisism, etymology of anchorage, etymology of English, learn easily Greek using cognates, origin of anchoret, origin of anchoress; origin of anchorite, origin of anachoretisism, origin of anchorage, origin of English, origin of Latin.

Δεν υπάρχουν σχόλια: